Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid biologiska institutionen har all biologisk forskning i Lund samlats i ett gemensamt huskomplex med unika möjligheter till nyskapande utbildning och forskning inom det biologiska området. Totalt arbetar idag ca 300 personer varav ca 80 doktorander vid institutionen. Forskningen vid institutionen är organiserad i forskargrupper och behandlar många av biologins ämnesområden, från molekylärbiologi till ekosystem. Vi erbjuder kandidat- och masterprogram i biologi, ekologi , molekylärbiologi och bioinformatik för såväl svenska som internationella studenter. Mer information om biologiska institutionen finns på: http://www.lu.se/biologi

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning inom bioinformatik med tillämpningar inom ekologi, biologi och molekylärbiologi. Undervisningen innefattar grund- och forskarutbildning, samt viss undervisningsadministration. Sökanden förväntas aktivt delta i  och utveckla grundutbildningen inom bioinformatik och närliggande områden, samt handleda examensarbeten och studentprojekt.

Sökande förväntas också utveckla bioinformatiken och dess samverkan med andra forskningsområden inom institutionen. Sökande förväntas kunna finansiera en del av sin tjänst långsiktigt med externa medel. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. (HF 4 kap 4§).

För denna position krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde. 

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet krävs i ämnen inom eller i nära anslutning till företrädesvis flera av de områden där institutionens forskningsgrupper är verksamma. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning och en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till verksamheten vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Biologiska institutionen har bioinformatiker knutna till och finansierade av NBIS - National Bioinformatics Infrastructure - verksamheten. Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta inom eller samarbete med denna verksamhet. 

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende av individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens. Möjlighet att finansiera delar av egen tjänst långsiktigt med externa medel är en stark merit. 

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa  på avancerade kurser i bioinformatik och på bioinformatikmoment i ekologi-, biologi- och molekylärbiologi-kurser på avancerad nivå är ett krav. Utveckling av nya kurser och kursmoment i bioinformatik för masterstudenter i ekologi, biologi och  molekylärbiologi är meriterande liksom undervisningserfarenhet inom programmering och storskalig DNA-sekvensering. Även erfarenhet av handledning av studentprojekt och examensarbeten med tillämpningar inom ekologi, biologi och molekylärbiologi räknas som en merit.

Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Det förväntas att en icke svenskspråkig kandidat inom ca tre år förvärvar tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa och kommunicera på svenska.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning
.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4156
Kontakt
  • Bitr prefekt Carin Jarl-Sunesson, 046-222 01 24, carin.jarl-sunesson@biol.lu.se
  • Professor Mats Hansson, 046-222 49 80, mats.hansson@biol.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046-222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-14
Sista ansökningsdag 2019-02-01

Tillbaka till lediga jobb