Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Forskargruppen "Diabetes och hjärnfunktion" söker en doktorand som ska undersöka effekten av diabetes på cerebral metabolism och funktion, med särskild inriktning på neuron-glia-interaktioner. Ansökan ska skickas in på engelska och måste innehålla ett "cover letter", som förklarar hur kandidatens forskningsmål matchar labbets, samt ett detaljerat CV. Eventuella förfrågningar om positionen ska skickas till forskargruppschefen via mail.

Arbetsuppgifter

Detta projekt syftar till att definiera mekanismerna som är involverade i utvecklingen av neurodegenerering och neuroinflammation i fetma-relaterad diabetes, vilket leder till hjärndysfunktion. Förutom att identifiera de involverade molekylvägarna kommer morfologiska och funktionella förändringar att övervakas icke-invasivt med magnetiska resonansbilder och beteendexperiment.

Kvalifikationer

Krav

 • Magisterexamen i biomedicin eller liknande ämne.
 • God kunskap om neurofysiologi.
 • Tidigare forskningserfarenhet inom diabetes och neurovetenskap.
 • Erfarenhet av hjärnvävnadspreparat, molekylärbiologimetoder, immunhistokemi och mikroskopi och proteinimmunoblottning.
 • Flytande på engelska.

Meriterande

 • FELASA-certifiering för djurforskning eller motsvarande.
 • Erfarenhet vid undersökning av neurodegenerering och neuroinflammation.
 • Förståelse av neuroimaging metoder.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4173
Kontakt
 • Joao Duarte, joao.duarte@med.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-25

Tillbaka till lediga jobb