Insitutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Projektbeskrivning

Avdelningen för neurologi och forskargruppschef Gesine Paul-Visse söker en doktorand för projekt inom medicinsk vetenskap med fokus på signalering i vaskulära celler vid olika CNS sjukdomar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften kommer att bestå i att undersöka cellsignalering i vaskulära celler i olika sjukdomsmodeller (såsom Parkinsons sjukdom) in vitro och in vivo och deras roll för degeneration eller regeneration i hjärnan. I projektet ingår cellodling, etablering av en 3D in vitro-model, isolering av blodkärl, FACS, ELISA; mikro arrays och gene editing. 

Kvalifikationer

Krav

  • master och i molekylär biologi och/eller bioteknik, alternativt vaskulär biologi eller motsvarande 
  • erfarenhet av vaskulär biologi, cellodling, immunocytokemi och molekylärbiologi, särskilt metoder såsom, gene editing, molecular cloning, protein purification och microarrays.
  • förmåga att samarbeta i team
Meriterande Avklarat doktorandförberedande projekt inom humanbiologi i samma ämne. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4174
Kontakt
  • Per Odin/avdelningschef, +46 46 17 56 49
  • Emmy Heidenblad/personalsamordnare, +46 46 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-04
Sista ansökningsdag 2018-12-18

Tillbaka till lediga jobb