Lunds universitet, Med fak, Inst för laboratoriemedicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

I Joan Yuans labb vid Avdelningen för molekylär hematologi är vi intresserade av hur nybildning av blod och immunceller från hematopoetiska stamceller förändras från fosterstadiet till vuxna och hur det RNA-bindande proteinet Lin28b bidrar till dessa förändringar. Bland annat vet vi att det finns fosterlivsbildade B celler i möss som är specialiserade på att producera antikroppar som kan känna igen döende eller skadade celler och främja omhändertagandet av dessa utan skadlig inflammation. I detta projekt strävar vi efter att förstå mekanismerna genom vilka Lin28b ger sina fosterliknande effekter på hematopoetiska stamceller med hjälp av musmodeller och styr B cellsutveckling.

 

Arbetsuppgifter

- Skriva artiklar och publikationer tillsammans med handledarna

- Utföra laboratorieanalyser i projektet

- Metodutveckling för projektet

- Viss undervisning kan komma att ingå

- Vissa administrativa uppdrag kan komma att ingå

- Deltaga i seminarium, exempelvis journal clubs och workshops, samt konferenser och liknande

- Deltaga i obligatoriska doktorandkurser vid avdelningen och fakulteten, samt självständigt hitta relevant övergripande grundlitteratur och projektspecifik litteratur att förkovra sig i

 

Detta projekt inkluderar arbete med försöksdjur.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara ambitiös, ha mycket god läsförståelse och skrivkunskap och ha en stor motivation för ämnet. Kunskap och dokumenterad erfarenhet i biomedicin och i humanbiologi med inriktning på stamcellsbiologi är nödvändig. Dokumenterad utbildning och erfarenhet av laboratoriedjur och FACS är kvalificerad och tidigare erfarenhet av djupsekvenseringsmetoder.

Magisterexamen eller motsvarande i naturvetenskap är ett krav.

Önskvärda meriter

Internationell forskningserfarenhet är en merit.precis som tidigare dokumenterad kunskap och erfarenhet av stamcellsbiologi.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4225
Kontakt
  • Joan Yuan, +46462220430
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-18

Tillbaka till lediga jobb