Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Doktoranden kommer att forska inom ramen för projektet ”Quantifying fossil fuel emissions based on atmospheric radiocarbon within a Fossil Fuel Data Assimilation System - 14C-FFDAS” vilket omfattar 4 forskare från doktorand till senior nivå på institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), Lunds universitet. Projektet har även anknytning till den vid Lunds universitet lokaliserade Kolportalen för Integrated Carbon Observation System (ICOS), en europeisk infrastruktur för mätning och analys av växthusgasflöden mellan ekosystem och atmosfären. Positionen är inbäddad inom den inverse modelleringsgruppen på INES och det finns möjlighet att etablera internationella samarbeten med kollegor i USA, Tyskland och Australien.

Arbetsuppgifter
Antropogena koldioxidutsläpp har väsentligt ökat mängden koldioxid i atmosfären och är med den största bidragsgivaren till klimatförändringen. Inom ramen för Parisavtalet har länderna lovat att minska utsläppen av växthusgaser väsentligt inom en snar framtid. För att övervaka effekten av åtgärderna för att minska utsläppen är det viktigt att självständigt bedöma de rapporterade utsläppen.

Observationer av radioaktivt kol (14CO2) ger relevant information för att beräkna specifikt utsläppen av fossila bränslen, eftersom förhållandet 14CO2 över total koldioxid i atmosfären bestäms av andelen fossilt kol i koldioxidutsläppen. Doktoranden ska utveckla en metod för att använda CO2- och 14CO2-observationer för att verifiera fossila bränslen CO2-utsläpp

Doktoranden kommer att arbeta med och vidareutveckla ett atmosfäriskt invers modelleringssystem för att utnyttja den kompletterande informationen från atmosfäriska radioaktiva kolväten (14CO2) observationer för att uppskatta koldioxidutsläpp av fossila bränslen. Tillvägagångssättet kommer att bygga på fossil fuel data assimilation system’ (FFDAS, Asefi-Najafabadi et al, JGR 2014) och det atmosfäriska transport inversions systemet LUMIA som utvecklats vid Lunds universitet.

En doktorand har för avsikt att bedriva självständig och original vetenskaplig forskning, att presentera denna forskning på internationella konferenser och rapportera om det i internationella vetenskapliga tidskrifter och att publicera forskningsresultaten i en doktorsavhandling, som ska genomföras inom 4 år.

Kvalifikationer

  • Den sökanden ska inneha en Masters eller motsvarande utbildning i ett kvantitativt ämne såsom naturgeografi och ekosystemanalys, atmosfärik vetenskap, ekosystemteknik, matematik, fysik eller annat relevant ämne med avseende på forskningens fokus och inriktning.
  • Gedigna färdigheter i numeriska metoder, erfarenhet av datorprogrammering, samt ett dokumenterat intresse för och övergripande kunskaper i klimatförändringar och växthusgas utsläpp.
  • Kunskaper i FORTRAN, Python, MATLAB samt tidigare erfarenhet med atmosfärik transport modeller och större miljödatabaser är starkt meriterande.
  • Erfarenhet av optimeringsmetoder, ekosystemmodeller som LPJ-GUESS eller inverse modelleringssystem är även starkt meriterande.
  • Behärska engelska i tal och skrift.
  • Ha ett starkt intresse för klimatvetenskap.

 • Vi söker dig som är driven och gärna jobbar såväl självständigt som i grupp.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4406
Kontakt
 • Marko Scholze, Universitetslektor, marko.scholze@nateko.lu.se, 046-222 40 82
 • Vendela Breeze, Personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb