Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter
Undervisning och examination inom huvudsakligen kvalitativ forskningsmetodik på både grund- och avancerad nivå samt inom professionsutbildningar, program och fristående kurser. Undervisningen bedrivs på såväl svenska som engelska. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, uppsatshandledning samt handledning av doktorander.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt bedriva psykologisk forskning och ansöka om externa forskningsmedel, samt att föla utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.    

För behörighet krävs dokumentera förmåga att undervisa på svenska/skandinaviskt språk eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska skaffa sig sådan kunskap inom en fyraårsperiod efter anställningens påbörjan.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vidare är även administrativ skicklighet av betydelse för anställningen.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pågående forskning samt förmågan att självständigt initiera och bedriva psykologisk forskning. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första han vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både vetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Av särskild vikt för den aktuella anställningen är dokumenterad erfarenhet och kvalifikationer avseende undervisning, handledning och examination med inriktning mot kvalitativ forskningsmetodik inom psykologi. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning liksom förmåga att forskningsanknyta undervisning tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete.

Eftersom den aktuella anställningen till stor del innefattar undervisning och examination inom ramen för psykologprogrammet är även psykologlegitimation meriterade för den aktuella anställningen.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4474
Kontakt
  • Hannah Stén, Personalsamordnare, +46462228769
  • Robert Holmberg, Prefekt, +46462228768
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-18
Sista ansökningsdag 2019-02-17

Tillbaka till lediga jobb