Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Moln som innehåller is vid temperaturer under noll täcker stora delar av världen. Deras fasförändringar under den globala uppvärmningen har förutsetts att påverka klimatförändringen. Deras allvarliga väder, i form av hagel eller frysande regn på marken eller i luften, orsakar mycket skada.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att innebära numerisk modellering. Lab observationer från en partnerinstitution av en ny process av isfragmentering kommer att representeras. Processens roll kommer att bedömas för individuella moln med våra aerosol-molnmodeller. Efter validering av simuleringarna kommer olika analyser att utföras för fyra grundläggande molntyper. Detta kommer att innebära kodning med FORTRAN 90 i en UNIX-miljö.

Kvalifikationer
Denna position är ett introduktionssteg i en forskningskarriär.

Studenter med bakgrund i numerisk modellering och kunskap om fysik och / eller meteorologi uppmuntras att ansöka.

  • Sökanden måste ha en kandidatexamen eller magisterexamen i fysik eller motsvarande område.
  • Sökande ska ha erfarenhet av FORTRAN i UNIX-miljö.

Det är önskvärt att ha dokumenterad kunskap från sin universitetsutbildning i

  • Matematik, speciellt differentialekvationer
  • Numeriska metoder och / eller datorprogrammering
  • Fysisk meteorologi (t ex molnfysik).

I ansökan ska sökande ge bevis för hur de uppfyller dessa krav.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4520
Kontakt
  • Vaughan Phillips, Universitetslektor, vaughan.phillips@nateko.lu.se, 046-222 17 32
  • Vendela Breeze, Personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb