Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Torkan i Sverige 2018 minskade den svenska spannmålsskörden, minskade tillgängliga betesresurser och minskade skörden av grovfoder till djur vilket är viktigt för att kunna upprätthålla den nationella matproduktionen och för att behålla djurbestånd under vintern. Spannmålsskörden 2018 var den sämsta sedan i slutet av 1950-talet. Effekter på skog och skogsbruk är fortfarande delvis okända, men minskad kolupptagning har observerats och torkinducerad barkborreutbrott har rapporterats i södra Sverige. Återhämtningsgraden och konsekvenserna för skogsproduktion och skogsekonomi återstår att analyseras. Detta projekt undersöker konsekvenserna av torkan på vegetation och ekosystemtjänster i Sverige.

Arbetsuppgifter
Doktorandens forskning är en del av ett forskningsprojektet; ”Drought impact on Swedish terrestrial ecosystems - detecting and mapping vegetation change som ska undersöka effekterna av torkan i Sverige 2018. Projektets mål är att;

 • Utveckla och testa metoder som detekterar vegetationsförändringar baserat på tidsserier av satellitdata med hög rumslig och temporal upplösning.
 • Kvantifiera och förstå vegetationsförändringar relaterat till torka i jordbruksekosystem, speciellt avseende orsaker och effekter på kolcykeln.
 • Kvantifiera och förstå vegetationsförändringar relaterat till torka i skogsekosystem, speciellt avseende orsaker och effekter på kolcykeln samt risk för insektsangrepp/störningar
 • Utforma rekommendationer för att lindra effekter på viktiga ekosystemtjänster vid framtida torkincidenter.

Se full projektplan på http://web.nateko.lu.se/personal/jonas.ardo/PHD/BECC_PHD_Application_NOV09.pdf

Kvalifikationer

 • MSc inom geovetenskap, naturgeografi, växtekologi eller annat närbesläktat fält.
 • Gedigna kunskaper inom fjärranalys.
 • Kunskaper inom meteorologi och klimatologi.
 • Kunskaper i växtekologi.
 • Erfarenhet av programmering.
 • Kunna skriva och tala engelska flytande.
 • Kunskaper om svenskt jordbruk och skogsbruk.
 • God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.
 • Kunskaper i Svenska är en fördel.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast/efter överrenskommmelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4529
Kontakt
 • Jonas Ardö, Professor, jonas.ardo@nateko.lu.se , 046-222 40 31
 • Vendela Breeze, Personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb