Biologiska institutionen, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Projektbeskrivning

Mikroorganismer finns över hela världen och många arter är kosmopoliter. Detta mönster tyder på att mikroorganismer (som tex växtplankton), till skillnad från större organismer, har en obegränsad förmåga till spridning. Obegränsad spridning innebär hög migrationshastighet och stort genflöde inom en art, vars konsekvens är att populationer inte differentieras från varandra. Växtplankton visar dock på ett mönster av populationer med hög genetisk differentiering. Det innebär begränsat genflöde trots hög spridning, vilket resulterar i en spridnings-differentieringsparadox. Förklaringar till denna paradox kan vara betydelsen av individer som grundar en population (founder effect) samt snabb lokaladaptation hos växtplankton. Inom det här projektet kommer vi testa dessa hypoteser med hjälp av en modellalgssystem.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten innebär forskning inom området spridnings-differentieringsparadoxen hos växtplankton m h a modellorganismen Chlamydomonas. Projektet innefattar laboratoriexperiment såväl som en viss andel fältarbete. Postdoktorn kommer ansvara för det experimentalla arbetet för att testa ”founder effect” och lokaladaptation hos Chlamydomonas-populationer. Arbetet inbegriper algodling, PCR, förberedelser av RAD-sekvenseringsbibliotek i laboratoriet. Analyser nedströms inkluderar bioinformatiska analyser, populationsgenetiska analyser såväl som skrivande av artikelmanus. Postdoktorn förväntas genomföra forskning av högsta kvalitet och att publicera resultaten i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Postdoktorstjänsten kommer ingå i Rengefors forskargrupp vid enheten för Akvatisk ekologi, vid Biologiska institutionen på Lunds Universitet. I gruppen forskar vi på evolutionära och ekologiska frågeställningar kopplade till växtplankton, inklusive algblomningsproblematik. Vi använder oss av olika molekylära och genomiska tekniker, ekofysiologiska studier såväl som fältarbete. Postdoktorn kommer att få möjlighet att lyssna på och träffa seminariehållare från hela världen, samt ha möjligheten att handleda studenter på kandidat- och mastersnivå. 

Behörighet:

 • Doktorstitel uppnådd mindre än 3 år innan förväntat startdatum.

Kvalifikationer och färdigheter:

Det viktigaste kriteriet vid utvärderingen av sökande är dokumenterad vetenskaplig förmåga och potential att driva det specifika forskningsprojektet.

Krav

 • Fil Dr i limnologi, marinekologi, fykologi, mikrobiell ekologi, evolutionär ekologi eller liknande
 • Dokumenterad erfarenhet med arbete med massiv sekvensdata, tex populationsgenomik, transkriptomik eller genomik
 • Kandidaten ska vara flytande i engelska, både i tal och skrift
 • Kandidaten ska ha utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift
 • God kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i grupp, men också vara förmögen att arbeta självständigt

Meriterande

 • Erfarenhet av odling av mikroalger eller andra mikroorganismer är önskvärt
 • Erfarenhet eller kunskap av populationsgenetik är en fördel

Tjänsten

Postdoktorstjänsten är heltid, begränsad tid på två  år.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla ett introduktionsbrev (1 sida) som sammanfattar kandidatens lämplighet för tjänsten och forskningsintresse, en vidimerad kopia av FD examen, CV, publikationslista, två rekommendationsbrev, kontaktinformation för tre referenser. Ladda upp ansökan som pdf-filer enligt rekryteringssystemets anvisningar.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Maj eller enligt överenskommelse i 2 år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/75
Kontakt
 • Karin Rengefors, professor, +46 46 222 84 27, karin.rengefors@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-30
Sista ansökningsdag 2019-03-06

Tillbaka till lediga jobb