Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Projektbeskrivning
Städer världen över står inför stora utmaningar, pådrivna av en stark urbanisering men även av hot av effekter från den globala klimatförändringen. Traditionellt domineras staden av tekniska lösningar (såsom dagvattenhantering av VA-system) men på senare år har naturbaserade lösningar (NBS) och grön infrastruktur lyfts fram som ett alternativ till att hantera de utmaningar städer står framför. Dessa ger en rad funktioner som tex luftrening, temperaturreglering, vattenretention och en rad kulturella och biologiska värden. Syftet med projektet är att studera hur NBS är fördelade i staden och hur denna fördelning påverkar vilken möjlighet NBS kan bidra till att hantera urbana utmaningar.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor som vill arbeta med att kartlägga och kvantifiera naturbaserade lösningar (NBS) i stadsmiljö. Den forskarstuderande kommer att vara placerad på CEC[1] på Lunds universitet och vara en del av projektet “Naturbaserade lösningar for urbana utmaningar” som koordineras av CEC och involverar IIIEE[2] och LTH[3]. som ingår i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med expertkunskap och erfarenhet kring ekologiska processer, vattenresurslära, stadsplanering, och policyarbete.

I projektet ingår att med hjälp av kartunderlag i GIS undersöka hur NBS är rumsligt fördelade i staden och hur denna fördelning påverkar vilka funktioner (ekosystemtjänster) de bidrar med för att hantera urbana utmaningar. Projektet kommer även att undersöka om NBS är optimalt fördelade i det urbana rummet i relation till såväl ekologiska, fysiska som socio-ekonomiska faktorer, och hur NBS motverkar eller bidrar till social jämlikhet. Metoder för att kartlägga och kvantifiera ekosystemtjänster från NBS innebär arbete med GIS, modellering och diverse teoretiska modellverktyg. Viss undervisning kan komma att ingå i arbetet.

Kvalifikationer och bedömningsgrund

Vi söker en person med:

Krav

  • Doktorsexamen i miljövetenskap, naturgeografi, ekosystemanalys, kulturgeografi, miljöingenjör, ekologi eller liknande.
  • Dokumenterade kunskaper i modellering, statistik och GIS.
  • Mycket goda kunskaper, muntligt såväl som skriftligt, i engelska är nödvändiga.

Meriterande

  • Färdigheter som modellering av ekosystemtjänster och erfarenhet av programmering i R eller Python, är meriterande. Kunskap inom miljövetenskap, urban ekologi, samhällsplanering, är meriterande.

För att vara behörig till en postdoktortjänst så krävs en doktorsexamen inom ämnesområdena som definierats ovan, samt att examen inte är utfärdad mer än 3 år före sista ansökningsdag.

Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet och hur den sökande kan bidra till forskningsprojektet. 

[1] Center för miljö och klimatforskning (CEC) www.cec.lu.se
[2] Internationella miljöinstitutet (IIIEE) www.iiiee.lu.se
[3] Lunds tekniska högskola (LTH) www.lth.lu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/77
Kontakt
  • Katarina Hedlund, professor, Katarina.Hedlund@biol.lu.se, +46 46 222 37 98
  • My Geborek, personalsamordnare, my.geborek@science.lu.se, +46 46 222 48 53
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb