Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Ämnesbeskrivning
Anställning som universitetslektor i socialt arbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom socionomprogrammet, masterprogrammet och fristående kurser. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete, att samarbeta såväl inom som mellan kurser samt vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men även på engelska.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM) samt i Lunds universitets anställningsordning (https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf).

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för utlysningen relevant ämne, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 5 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningsdagen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska/skandinaviskt språk och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Förankring inom ämnet socialt arbete är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska emellertid även den tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt. Detsamma gäller förmågan till interaktion både inom-/ och mellanvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad vilket innebär att inte enbart omfattning utan även kvalitet kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas men även omfattning, bredd och djup ska tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap vad gäller att initiera, planera, leda, utveckla och genomföra undervisning ska tillmätas särskild vikt. Vidare ska erfarenhet av undervisning på socionomprogram, i socialt arbete, samt det sociala arbetets praktik även den meriterande. Sökande ska ha god förmåga att undervisa på svenska samt även kunna undervisa på engelska.

Lämplighet för att fullgöra anställningen väl är ett krav. Särskild vikt fästs vid att den som anställs har de egenskaper som fordras vad gäller att samarbeta med andra både internt och externt samt att aktivt driva utvecklingen på institutionen av såväl utbildning som forskning. Att den sökande bedöms ha goda förutsättningar att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling för institutionen är av stor betydelse.

Tillsättningsförfarande
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt eventuellt kommande roll på institutionen. Det är viktigt att den sökande anger referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom egenskaper som är av betydelse för anställningen t.ex. samarbetsförmåga, ledningsförmåga liksom förmåga att skapa engagemang, delaktighet och en positiv utveckling för verksamheten.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/100
Kontakt
  • Staffan Blomberg, Prefekt, +46462223162, staffan.blomberg@soch.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-01-31
Sista ansökningsdag 2019-03-03

Tillbaka till lediga jobb