Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Vi söker en person med stark upptäckarlust till forskarutbildning i medicinsk vetenskap med inriktning Tissue engineering/Regenerative medicine, med doktorandprojektet "In vitro engineering of human hematopoietic niches".

Ben är ett komplext organ som, utöver sin strukturella och biomekaniska funktion i skelettet, inbegriper benmärgen och utgör kroppens huvudsakliga blodcellsbildande organ. Ben bildas i en stegvis process, där olika stadier av broskbildning, blodkärlsinvasion, omvandling till benvävnad och etablering av benmärg följer på varandra. Genom att använda specifika in vitro/in vivo modeller, har forskargruppen som mål att sammanställa humanspecifik kunskap om benbildningsprocesser till grund för utveckling av innovativa regenerationsmedicinska terapier.

Kvalifikationskrav
Mastersexamen i biologi, bioteknologi, biomedicin eller annat närliggande ämnesområde.

Mycket goda kunskaper i det engelska språket, både i tal och skrift.

Erfarenhet av cellodling, transfektionsmetoder, optogenetiska metoder, gene silencing och Next-Generation sekvenseringsanalys är ett krav.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2018-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/124
Kontakt
  • Paul Bourgine/forskargruppsledare, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-02-14

Tillbaka till lediga jobb