Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Ämnesområdet

En postdoktorställning ledigförklaras inom ämnesområdet migrationsrätt.

Ämnet migrationsrätt omfattar studier av frågor kopplade till migration inom varierande områden, så som till exempel mänskliga rättigheter, humanitär rätt, flyktingrätt, straffrätt och arbetsrätt. Migrationsrätt inrymmer såväl internationella som nationella aspekter. Även om det inte finns något allomfattande rättsligt instrument som på internationell nivå reglerar hur stater ska hantera frågor rörande migration, så finns det otvivelaktigt regler som begränsar staterna i deras maktutövning. Dessa regler – tillkomna genom staters inbördes mellanhavanden, genom regelrätta förhandlingar, och genom praxis – tar sig omväxlande formen av multi- och bilaterala traktater, icke-bindande instrument, och internationell sedvanerätt.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid aktuell anställning är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga förmågan.

Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper i migrationsrätt.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

 • personligt brev
 • kortfattad curriculum vitae (CV)
 • kopia på doktorsexamensbevis
 • intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
 • plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor)
 • förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
 • de åberopade vetenskapliga arbetena
 • kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

 

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/137
Kontakt
 • Helena Josefsson, kanslichef, +46462221095
 • Ulf Maunsbach, prefekt, +462221120
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
Publicerat 2019-01-30
Sista ansökningsdag 2019-04-10

Tillbaka till lediga jobb