Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Lunds Universitet Diabetes Centrum (LUDC; www.ludc.med.lu.se) utlyser härmed en tjänst som postdoktor. Tjänsten är en av fem som nu utlyses nom ramen för SSF finansierade LUDC-IRC (www.ludc.lu.se/about-us/ludc-irc) och det strategiska forskningsområdet Exodiab (https://www.exodiab.se/home/). LUDC är ett av världens största diabetes centra med cirka 300 anställda (forskare och övrig personal) som arbetar för att förebygga diabetes samt förbättra diagnostik och behandling av diabetes. För att nå dessa mål arbetar vi vid centret för att kombinera expertis inom genetik, epidemiologi, bioinformatik, molekylär och cell biologi, fysiologi och klinisk diabetes och endokrinologi. LUDC har en stor samling biobanker och databaser med helgenomsdata länkat till nationella register med information rörande sjukdomsuppkomst och sjukdomsförlopp, såväl som länkat till register rörande behandling och respons på behandling. Centret har egna plattformar för de flesta molekylära genetiska metoder och metabolomik. Omics-information kombinerat med utförlig fenotypdata möjliggör att vi kan använda oss av ”systems medicine” för att förstå komplexiteten av diabetes. En viktig del för LUDC är att utveckla individanpassad behandling för att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter med diabetes.

Tjänsten som postdoktor är placerad vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Sektionen för Diabetes, Metabolism and Endokrinologi, på Biomedicinskt Centrum i Lund. Det övergripande syftet för vår forskning är att identifiera molekylära mekanismer som ligger bakom utveckling av fetma-inducerad insulinresistens och diabetes. Vi söker nu en postdoktoral medarbetare för projektet “Molecular determinants of plasma lipid profile and adipocyte size distribution”, i vilket vi ämnar karakterisera kopplingen mellan genuttryck i fettvävnad, lipidprofil i plasma, fettcellsstorlek och insulinkänslighet, i människa.

Arbetsuppgifter

 • Experimentellt arbete inkluderande isolering och odling av mänskliga fettceller samt analys av genexpression, storleksdistribution och insulinkänslighet i dessa.
 • In silico studier av transkriptionell reglering och genetisk variation.
 • Bioinformatisk analys av global expressions- och storleksdistributionsdata.
 • Planering och dokumentation av laborativt och annat arbete.

Kvalifikationer

Krav

 • PhD i biomedicin, cell- och molekylärbiologi, bioinformatik eller motsvarande.
 • Erfarenhet av genexpressionsanalys med hjälp av RNA-sekvensering.
 • Erfarenhet av laborativt arbete med cell- och/eller molekylärbiologiskt fokus.
 • Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete inom diabetes- och/eller fettcells-fältet.
 • Erfarenhet av arbete med databaser för studier av transkriptionell reglering och genetisk variation.
 • God förmåga att samarbeta och interagera med andra.
 • God organisatorisk förmåga, inklusive planering och dokumentering.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/198
Kontakt
 • Olga Göransson, +46462229552
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-29
Sista ansökningsdag 2019-05-12

Tillbaka till lediga jobb