Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum, Matematik LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Anställningen som postdoktor i matematik är inriktad mot forskning inom analys och dynamiska system. Främst ska den sökande koppla ihop komplex analytiska metoder med dynamiska system för att därigenom stärka och utveckla forskningen som täcks av analys-och-dynamikgruppen vid enheten Matematik LTH och Numerisk analys.

Exempel på forskningsinriktningar är: Spektralteori av nästan periodiska operatorer,  extremala polynom och komplex dynamik, diofantisk approximation, slät ergodteori (t.ex. dimensionsteori i dynamiska system), kombinatorisk dynamik etc. Även andra forskningsinriktningar är möjliga, så länge de har tydliga kopplingar till analys-och-dynamikgruppen.

Ämne

Matematik, med inriktning på analys och dynamiska system

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20% av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning inom matematisk analys.

Bedömningsgrunder

Denna anställning är huvudsakligen avsedd för forskning och därför kommer bedömningen främst att baseras på den sökandes forskningsmeriter. För tillsättandet av postdoktor gäller följande bedömningskriterier:

 • God förmåga att bedriva forskning av hög kvalitet.
 • Utmärkta forskningsmeriter i minst ett av forskningsområdena som täcks av analys-och-dynamikgruppen.
 • Vilja och förmåga att knyta samman sin egen forskning till de övriga områdena inom analys-och-dynamikgruppen. 

Det är en fördel om den sökande har pedagogisk förmåga. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka pågående forskning på institutionen samt bidraga till dess framtida utveckling. 

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/229
Kontakt
 • Eskil Hansen, 046 222 9628
 • Jacob Stordal Christiansen, 046 222 9863
 • Magnus Aspenberg, 046 222 0553
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-25
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb