Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Kravprofil
Kandidaten måste ha avslutat doktorandutbildning inom bioteknik, bioengineering, stamcellsbiologi eller utvecklingsneurobiologi; Dessutom: - erfarenhet av in vitro och in vivo modeller på postdoktoral nivå - dokumenterad erfarenhet av arbete med pluripotenta stamceller - erfarenhet av att ta fram och använda virala vektorer - dokumenterad erfarenhet av genuttrycksanalys - god förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt

Meriterande är:

Erfarenhet av:
- single cell sekvensering
- arbete med stereotaktisk kirurgi
- mikroskopi och histologi
- kloning och genetisk modifiering av stamceller
Anställningen

Arbetsuppgifter

Uppgifterna omfattar:
- Etablering och karakterisering av odlingssystemet för organoider
- Utvärdering av biomaterial i 3D-kulturer
- Jämförelse av 3D-organoidsystemen med redan etablerade in vivo-modeller för celldifferentiering,
mognad och funktion.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor", mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190410
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/274
Kontakt
  • Malin Parmar, 046-2220620
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-24
Sista ansökningsdag 2019-02-14

Tillbaka till lediga jobb