Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Ämnesbeskrivning

Vid avdelningen för fysikalisk kemi bedrivs forskning inom yt- och kolloidvetenskap med starka kopplingar mellan experiment och teori. Forskningen bedrivs med ett brett perspektiv som sträcker sig från grundläggande överväganden av intermolekylär växelverkan till deras praktiska konsekvenser inom både industri och livsvetenskaper.

Arbetsuppgifter

Detta projekt syftar till att växelverkan mellan anisotropa kolloidala partiklar och lipidmembran. Sådan växelverkan är av stor betydelse inom flera olika forskningsområden såsom materialvetenskap, nanoteknologi och delar av molekylärbiologi. Växelverkan mellan de kolloidala partiklarna och lipidmemban beror av partiklarnas form och ytegenskaper samt av membranets kemiska och fyskaliska egenskaper. Vi har nyligen visat mjuka mikrogelkolloider kan bilda 2-dimensionella kristaller på lipidmembranet, och att denna process kan styras av membranets egenskaper. I detta projekt ska vi studera adsorption och struktur av anisotropa kolloider på lipidmembran. Vi kommer även att undersöka möjligheten att partiklarna kan ta sig över membranet. De experimentella studierna innefattar konfokalmikroskopi samt spriddnings- och yttekniker. Projektet kommer att utföras vid avdelningen för fysikalisk kemi vid Lunds universitet, och det ingår i ett större forskningsprogram "Anisotropiska krafter i kolloid kemi" som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Kvalifikationer

Sökande ska ha doktorsexamen inom fysikalisk kemi eller motsvarande, samt erfarenhet av experimentell forskning inom yt- och kolloidkemi. Dokumenterad erfarenhet från experimentella studier av självassocierande system bestående av lipider och polymerer, samt dokumenterad erfarenhet av fluorescensmikroskopi-tekniker är en stor fördel. Dokumenterad mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är av största vikt. Den sökande bör också ha förmåga att arbeta i ett forskarlag och samarbeta med människor från kompletterande ämnesområden.

Dokument att bifoga: Ett följebrev (1 / 2-1 sida) där du motiverar varför du vill deltaga i detta postdoc-projekt vid Lunds universitet, och hur detta forskningsprojekt matchar dina egna forskningsintressen och vetenskaplig bakgrund.

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/317
Kontakt
  • Emma Sparr, professor, +46 46 222 15 36
  • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-29
Sista ansökningsdag 2019-02-15

Tillbaka till lediga jobb