Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Bukaortaaneurysm eller, på engelska, abdominal aorta aneurysm (AAA) definieras som en permanent utvidgning av aortadiametern, ≥ 30 mm, i buken.

AAA är ett livshotande tillstånd bland den äldre befolkningen där bristningen av aorta ofta är den första manifestationen av AAA med en dödlighet på 75%.

Eftersom det inte finns några diagnostiska och prognostiska biomarkörer utförs screening av svenska män i 65 års-åldern för AAA med ultraljud (US).

Både genetiska och miljömässiga riskfaktorer (t ex rökning) har förknippats med uppkomsten av AAA, men det är fortfarande okänt vilka exakta genetiska biomarkörer som är involverade samt vilka faktorer som påverkar deras uttryck. I detta doktorandprojekt är syftet att studera rollen av genetiska och epigenetiska förändringar i samband med AAA.

Arbetsuppgifter

Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sina forskningsstudier som innefattar deltagande i forskningsprojekt och de obligatoriska kurserna för doktorander.

Kvalifikationer

Master i biomedicin, klinisk forskning, molekylär biologi eller relaterat ämne eller MD.

Mycket god muntlig och skriftlig färdighet på engelska.

Sökanden måste vara mycket ambitiös med en vilja att ägna sig åt projektet.

Erfarenhet av att arbeta med protein och DNA-arbete

Tidigare erfarenhet av DNA-sekvensering och grundläggande bioinformatik färdigheter är ett plus

Erfarenhet av att arbeta med cellkultur och realtids-PCR

Erfarenhet av molekylär- och cellbiologi

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/324
Kontakt
  • Ashfaque Memon, forskare, ashfaque.memon@med.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-30
Sista ansökningsdag 2019-02-19

Tillbaka till lediga jobb