Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet förbränningsmotorer inbegriper främst studier som syftar till ökad förståelse av de processer som sker i motorns cylindrar. Fokus ligger på förbränningskoncept som möjliggör hög verkningsgrad i kombination med låga emissioner, både i nya och mer traditionella förbränningsteknologier. Forskningsmetoderna sträcker sig från termodynamiska motorprov till avancerad optisk diagnostik i transparenta forskningsmotorer. Forskningsområdet omfattar motorns förbränningsprocesser, bränsleeffekter och motorreglering.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Självständig forskning med huvudfokus på optiska studier av diffusiv förbränning i kompressionsantända motorer.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Avdelningens handledning av examensarbetare och doktorander både i det egna forskningsprojektet och i andra projekt.
 • Driva externa korttidsprojekt när industripartners behöver hjälp med specifika problem.
 • Driftsättning av en ny lastbilsmotor med optisk access, vars delar konstruerats och anskaffats av institutionen. Arbetet inbegriper driftsättning av motorns LabView-baserade styrsystem.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav

 • Dokumenterad erfarenhet av experimentell motorforskning i motorer med optisk access.
 • Dokumenterad erfarenhet av laserbaserad diagnostik i motorer med optisk access.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av diffuse back illumination (DBI) av sot och optisk temperaturmätning.
 • Erfarenhet av forskningssamarbete med industriföretag.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/328
Kontakt
 • Öivind Andersson, professor, +46 46 222 85 25
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-01
Sista ansökningsdag 2019-02-14

Tillbaka till lediga jobb