Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Doktorandprojektet har som mål att hitta ett sätt att aktivera regeneration av gränszonen mellan skadad och frisk vävnad i en sjuk lunga. Doktoranden kommer inledningsvis söka efter faktorer som kan instruera lungresidenta celler att inducera en regenerativ cellrespons. I nästa steg kommer biokompatibla och bionedbrytbara biomaterial utvecklas som sedan modifieras med faktorerna ovan. Slutligen kommer förmågan av dessa biomaterial att inducera en regenerativ process utvärderas in vitro och in vivo. 

Arbetsuppgifter

 • Screening av faktorer som har regenerativ kapacitet i lunga
 • Cellodling
 • Framtagning av biomaterial
 • Modifiering av biomaterial med intressanta faktorer
 • In vitro studier med celler på modifierade biomaterial
 • In vivo studier med modifierade biomaterial

Kvalifikationer

Krav

 • Civilingenjörsutbildning i bioteknik med inriktning mot molekylär bioteknik
 • God kunskap om lungans uppbyggnad och dess celler
 • God kunskap om glykosaminoglykaner och cytokiner i lunga
 • Erfarenhet av laboratoriearbete och hantering av dess standardapparatur
 • Erfarenhet av flödescytometri och efterföljande dataanalys
 • Grundläggande programmeringskunskaper
 • God förmåga att kommunicera vetenskap, både muntligen och i skrift

Meriterande

 • Erfarenhet av att ta fram kryogeler
 • Utbildning i konfokalmikroskopi
 • Använt svepelektronmikroskop (SEM)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Startdatum 2019-03-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/361
Kontakt
 • Gunilla Westergren-Thorsson, +46462223314
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-01-29
Sista ansökningsdag 2019-02-18

Tillbaka till lediga jobb