LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik, Teknisk Geologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Postdoktor i Teknisk geologi

Särskild ämnesbeskrivning

Vi söker en postdoktor till projektet ”Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi”. Projektet finansieras av Vinnova, SBUF, Trafikverket, NCC och PEAB. Projektgruppen består av experter inom geofysik, geoteknik och markstabilisering, och är ett samarbete mellan universitet, myndigheter och entreprenörer.

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder. Det är fördelaktigt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv då det minimerar transporter och sparar naturresurser. Det finns dock ett stort behov av bättre och volymtäckande kontrollmetoder för kvalitetssäkring. Detta projekt har fokus på elektrisk resistivitetstomografi (ERT) som vid fältförsök visat god potential för att avgränsa den markvolym som har behandlats med bindemedel från obehandlade delar. Då resistiviteten förändras omedelbart efter inblandning av bindemedel skulle metoden kunna användas för att snabbt kontrollera resultatet av stabiliseringen, så att kompletterande åtgärder i zoner med otillräcklig inblandning kan vidtas medan personal och utrustning finns på plats. I arbetet kommer inducerad polarisationstomografi (IPT) i tidsdomän, som kan utföras samtidigt med ERT, också ingå för att avgöra om IPT kan tillföra relevant information. Test och verifiering av metoden ska ske i olika geomaterial och skalor, inklusive laboratorie­­mätningar och fullskaletester för olika typer av stabilisering. Mätning ska utföras i direkt anslutning till att bindemedel blandas in på testlokaler med tre olika typer av stabilisering (KC-pelare, jetpelare och masstabilisering).Vidare ingår metod­utveckling och anpassning för tillämpningen, så att metoden blir tillräckligt robust och snabb. I detta ingår instrumentutveckling såväl som utveckling, anpassning och automatisering av signalbehandling, datafiltrering, inversmodellering och visualisering.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning kring att tillämpa, anpassa och utvärdera de geofysiska metoderna ERT och IPT som verktyg för kvalitetskontroll av markstabilisering med cement- och kalkbaserade bindemedel. I arbetet kommer ingå utveckling, anpassning och automatisering av signalbehandling, datafiltrering, inversmodellering och visualisering. Vidare planering och genomförande av mätförsök i fält med applicering av utvecklade metoder på insamlade data. Analys, tolkning, presentation och rapportering av resultat ingår också, samt projektadministration.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket god kompetens om och erfarenhet av att forskning kring geoelektriska undersökningar med metoderna ERT och IPT.
 • Dokumenterad kompetens om och erfarenhet av arbete med signalbehandling av geoelektriska mätdata.
 • Kompetens och erfarenhet av arbete med numerisk inversmodellering av geoelektriska data.
 • Dokumenterad kompetens och erfarenhet av programutveckling inom geofysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • B-körkort.


Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

 
Övriga meriter

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • Dokumenterat god förmåga att presentera resultat i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/371
Kontakt
 • Torleif Dahlin, 046-222 9658
Publicerat 2019-01-28
Sista ansökningsdag 2019-02-21

Tillbaka till lediga jobb