Lunds Tekniska Högskola, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Trådlös kommunikation i bilar handlar inte längre bara om infotainment. Användningen av trådlös kommunikation mellan fordon (V2X) växer snabbt och är en nyckelteknik för ökad trafiksäkerhet och effektivitet. För noggranna prestandautvärderingar är det nödvändigt att ta hela systemet i beaktande, inklusive påverkan från omgivande miljö, andra fordon, nätverksstacken och applikationen. V2X-kommunikation kommer att förlita sig på olika underliggande kommunikationsteknologier. För att göra realistisk bedömning av prestanda och studera komplementärt beteende hos t.ex 802.11p och LTE, och eventuellt C-V2X, det är därför nödvändigt att kunna göra detaljerade och samtidiga simuleringsstudier, med ett realistisk tidsbeteende och inklusive inverkan från hela nätverkskedjan.

I projektet ska vi arbeta med ett simuleringsramverk (baserat på OmNET++, SUMO, Veins och Plexe) för simuleringar på system- och applikationsnivå där detaljerade modeller av miljö- och antennarrangemang används, delar som är viktiga i kommunikationssystemet, men också speciella i fordonsmiljöer. Vi kommer att utveckla klusterbaserade kanalmodeller baserade på realistiska miljöbeskrivningar från detaljerad kartdata. För att komplettera befintliga modeller i litteraturen, särskilt när det gäller riktningsegenskaper i de utvalda scenarierna, kommer vi att utföra riktningskanalmätningar i vissa specifika miljöer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet, enligt beskrivningen ovan. Arbetet omfattar utveckling av lämpliga kanalmodeller för systemsimuleringar, arbete med den kompletta systemsimulatorn, inklusive realistiska rörelsemönster, omgivningsbeskrivning, kanalmodeller och kommunikationsprotokoll. Planering, deltagande och utvärdering av mätkampanjer för kanalkarakterisering.
 • Samarbete med industrin: Projektet ingår i ett större gemensamt projekt med den svenska fordonsindustrin och omfattar därmed projektmöten och gemensamt projektarbete.
 • Undervisning på grundnivå och forskarnivå, och handledning av examensarbeten och doktorander, kan inkluderas.
 • Administration relaterad till arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav 
Den sökande förväntas ha doktorsexamen, utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, eller vara mycket nära att erhålla sådan examen (inom 6 månader) inom området trådlös kommunikation med speciellt fokus på del lägre lagerna i kommunikationsstacken.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet från simulering av trådlösa kommunikationssystem.
 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.

Övriga meriter

 • Erfarenhet av karakterisering och modellering av radiokanalens egenskaper.
 • Erfarenhet från fordonskommunikationssystem, såsom 802.11p och C-V2X/LTE
 • Kunskap i antenndesign och vågutbredning.
 • Kunskap om statistiska signalbehandlingsmetoder och radiobaserad positionering.
 • Kunskap i C ++, MATLAB och LabView.
 • Praktisk erfarenhet från RF-mätningar, speciellt RF-kanalmätningar

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 1 år och avser heltid.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa gärna dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Om inte meritportföljen används ska ansökan innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/408
Kontakt
 • Fredrik Tufvesson, professor, +46 46 222 46 29
Publicerat 2019-01-31
Sista ansökningsdag 2019-02-13

Tillbaka till lediga jobb