Lunds universitet, Konstnärliga fakulteten, Teaterhögskolan i Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö utgör en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konsthögskolan, Musikhögskolan och Teaterhögskolan samt våra centrumbildningar Inter Arts Center och Körcentrum Syd. Konstnärliga fakultetens verksamhet visar sig i olika publika aktiviteter såsom utställningar, konserter, föreställningar och seminarier. De internationella relationerna är många och präglar vår verksamhet vilket skapar en spännande och kreativ miljö. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, en lärarutbildning i musik samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning på det konstnärliga området.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.
Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Särskild ämnesbeskrivning

Teater som forskningsområde utgår från det konstnärliga arbetet och de områdesspecifika kunskaper som kan utvinnas ur ett sådant arbete. Ämnet erbjuder möjligheter för konstnärligt verksamma inom teaterområdet att reflektera i, över och genom konstutövningen. Genom att utveckla nya kunskaper, förståelse och färdigheter inom området, och sätta dem i relation till kritiska och teoretiska perspektiv, avser konstnärlig forskning i teater att både gynna scenkonstnärligt arbete och den scenkonstnärliga läroprocessen. Den konstnärliga forskningen kan använda sig av teorier och metoder från ett brett spektrum av konstnärliga och vetenskapliga verksamheter.

Arbetsuppgifter

– planera, leda och utveckla den konstnärliga forskningen och forskarutbildningen i teater vid Teaterhögskolan,

– handleda doktorander,

– representera Teaterhögskolans konstnärliga forskning och arbeta med att stärka institutionen i nationella och internationella forskningsnätverk,

– som ämnesansvarig för konstnärlig forskning i teater och ledamot i Konstnärliga fakultetsrådet bidra till det strategiska utvecklandet av forskningsmiljön på THM,

– samverka med forskarutbildningar och nätverk inom och utanför universitetet, nationellt och internationellt,

– initiera gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med andra lärosäten,

– initiera nya forsknings- och bidragsansökningar,

– bedriva egen forskning och utvecklingsarbete inom området, samt kommunicera den egna forskningen i samverkan med forskargruppen på THM, samt med skolans pedagogiska personal,

– arbeta för att stärka samverkan mellan forskarutbildningen och grundutbildningen.

Behörighet
Behörig att anställas som professor vid Lund universitet är den som har:

  • Visat konstnärlig skicklighet.
  • Visat pedagogisk skicklighet.
  • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller som inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kraven uppfylls.

 

Behörighetskraven för professur i konstnärlig forskning i teater omfattar dessutom:

– avlagd konstnärlig examen inom scenkonstområdet, eller annan högre utbildning i teater,

– dokumenterade kunskaper om teoribildningar och metodutveckling inom konstnärlig forskning i teater,

– dokumenterad högskolepedagogisk skicklighet,

– betydande produktion av konstnärlig forskning,

– ledarerfarenhet samt

– god språklig förmåga i engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som professor i konstnärlig forskning i teater är följande kvalifikationer meriterande.

– Mycket god nationell och internationell nivå som konstnärlig forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.

– Dokumenterad konstnärlig skicklighet.

– Tydlig relation mellan den forskande och den konstnärliga praktiken.

– Avlagd doktorsexamen i konstnärlig forskning i teater eller annan relevant disciplin.

– Pedagogisk skicklighet, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda konstnärlig utbildning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer.

– Erfarenhet av att handleda doktorander till doktorsexamen och studerande vid konstnärlig utbildning till konstnärlig självständighet.

– God förmåga att leda och utveckla verksamheten, vilket innebär god kommunikations- och samarbetsförmåga, även tvärvetenskapligt.

– God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om konstnärlig verksamhet och forskning, även genom internationella nätverk.

– Erfarenhet av att framgångsrikt ansöka om forskningsmedel och att genomföra

forskningsprojekt.

– God samarbetsförmåga, engagemang och initiativkraft.

– Goda kunskaper i något skandinaviskt språk.

Villkor

Regelbunden närvaro på arbetsplatsen är ett krav.

Anställningsform

75 % av heltid. Anställningen tidsbegränsas till tre år i enlighet med 4 kap. 10 § högskoleförordningen.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan

Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen användas, se länk nedan. Ladda upp dina handlingar som PDF-filer i rekryteringssystemet. Sökande uppmanas att ladda ned den akademiska meritportföljen i word-format och använda den som mall. Viktigt är att följa rubrikerna i mallen.

Läs mer här:

https://www.performingarts.lu.se/anstalld/nedladdningsbara-dokument/lararanstallning-och-befordran

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019, efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/416
Kontakt
  • Ditte Bjerg, prefekt/rektor, +4640325595, ditte.bjerg@thm.lu.se
  • Kent Sjöström, universitetslektor, +4640325578, kent.sjostrom@thm.lu.se
  • Lars Jönsson, personalsamordnare, +4640325452, lars.jonsson@hr.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-06-01

Tillbaka till lediga jobb