Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Effekter av invasiva arter på Hanöbuktens och Östersjöns ekosystem – hot och möjligheter.

Östersjöns ekosystem och diversitet är på många sätt unikt, där många av de förekommande arterna har lokala anpassningar till sina omgivningar. Men Östersjöns känsliga miljöer hotas i allt högre grad, bl.a. som en konsekvens av klimatförändringar, miljöföroreningar och invasiva arter. En invasiv art definieras som en art som spritt sig till nya ekosystem där den etablerar sig och skapar omfattande förändringar i ekosystemet. Exempelvis är ett stort, nyligen uppkommet bekymmer spridning och inflyttning av svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus), en bottenlevande fisk med ursprung i Svarta och Kaspiska haven. Invasiva arter kan inom snar framtid leda till omfattande ekologiska förändringar i den redan hårt utsatta Östersjön, men det saknas idag grundläggande kunskap om hur dessa känsliga system reagerar på nyinflyttade arter.

Vi söker en person som kan arbeta i ett pågående forskningsprojekt om invasiva arters spridning i akvatiska miljöer, vilket inkluderar kartläggning av fisksamhällen i kustmiljöer och rinnande vatten, habitatkrav för invasiva arter i marin miljö och spridningsmöjligheter till limniska system orsakade av olika åtgärder (restaurering, våtmarker) och klimatförändringar. Forskningsmiljön innefattar olika pågående studier av ekologiska processer, modellering, vattenresurstekniker och policy-arbete.

Målet är att resultaten direkt bidrar till förvaltning av kustnära habitat och ekosystem, samt i förlängningen hållbart nyttjande av deras ekosystemtjänster. Dessutom är kommunikation med beslutsfattare och lokala myndigheter och verksamheter i regionen en viktig del av projektet.

Arbetsuppgifter

Arbetet består av fältarbete, experimentella studier och laborativt arbete.

Fältarbetet inkluderar dels traditionell fiskinventering, dels insamling av vattenprover från olika områden längs Hanöbukten och dess tillflöden för eDNA-analys.

Laboratorieanalyserna fokuserar på att utveckla och validera metoder för eDNA, environmental DNA barcoding, en ny teknik som gör det möjligt att inventera förekomsten av arter i vattenmiljö.

Analyser ska också genomföras av smörbultens beteenden, adaptationer till olika miljöfaktorer/variabler, av konkurrens mellan smörbult och inhemska arter och av predatorers effekt på smörbult och smörbultens effekt på rom och yngel från predatorer.

Kvalifikationer

Krav

 • Doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdena akvatisk ekologi, molekylärbiologi och miljövetenskap men även andra ämnesområden kan beaktas om de anses relevanta för projektet
 • Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker för biologisk övervakning, som eDNA analys och metabarcoding och statistik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • God dokumenterad förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, gärna över traditionella ämnesgränser
 • Mycket god förmåga att skriva vetenskaplig text
 • Körkort för bil

Meriterande

 • Kunskaper om metasamhällen eller födovävsanalyser, om GIS eller programmering i R
 • Erfarenhet från fältarbete inom akvatiska miljöer eller studier av invasiva arter
 • Erfarenhet från arbete med beslutsorgan/samhällsaktörer

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/449
Kontakt
 • Maria Hansson, universitetslektor, +46 46 222 46 28, maria.hansson@cec.lu.se
 • Anders Persson, universitetslektor, +46 46 222 83 67, anders.persson@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-05
Sista ansökningsdag 2019-03-05

Tillbaka till lediga jobb