Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Våra forskare gör samhällens funktion och dynamik begriplig och skapar därmed möjlighet att förändra samhället och i bästa fall förhindra samhällsproblem. Vår forskning genererar kunskap och lösningar som bidrar till effektiv samhällsorganisering, ekonomisk konkurrenskraft och en socialt hållbar utveckling.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar både forskning och undervisning, administrativa uppgifter kan också ingå.

Undervisningsuppdraget kommer att till stor del bedrivas inom ramen för fakultetens interdisciplinära masterutbildningar vid Graduate School vid samhällstenskapliga fakulteten. Undervisningen kommer att i första hand att vara inriktad på kvantitativ analys på MA-nivå., undervisning på grundnivå och doktorandnivå kan ingå. Sekundära uppdrag kan innefatta strategisk utveckling samt att stödja forskningsprojekt med kvantitativ analys. I anställningen ingår 20 procent forskning.

Den anställda förväntas aktivt bidra till en positiv utveckling av fakultetens och institutionens utbildnings- och forskningsmiljö. Den anställde kommer att vara placerad vid antingen Sociologiska institutionen eller Institutionen för psykologi.

Behörighet

För behörighet krävs avlagd doktorsexamen i sociologi eller psykologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet, samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i arbetet.
Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet av undervisning i någon av de vanliga mjukvarorna för kvantitativ analys.

Den anställda måste kunna undervisa på engelska och därför är utmärkta färdigheter i verbal och skriftligt engelska väsentliga. Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet av undervisning på engelska.

Förmåga att undervisa på svenska är önskvärt.

Bedömningsgrunder

Lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid
forskningsaktivitet (omfattning/vetenskaplig kvalité), förmåga att initiera och självständigt bedriva forskning, dokumenterad förmåga att i nationell konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion inom det vetenskapliga samhället.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, le da och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten. Internationella undervisningserfarenheter är meriterande.

Särskild vikt läggs vid pedagogiska färdigheter, inklusive förmågan att undervisa, organisera och utveckla undervisning i kvantitativa metoder. Vikt läggs vidare på färdigheter i avancerade kvantitativa metoder (t ex multi-level modelling, tidsserieanalys, strukturell ekvationsmodellering, Bayesian statistik etc.). Erfarenhet av undervisning i olika dataprogram för kvantitativ analys är meriterande.

Vikt läggs också på administrativa färdigheter.


Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete och erfarenheter av forskningssamarbete med både omgivande samhälle och akademiska institutioner i svenska och internationella sammanhang.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida https://www.sam.lu.se/anstalldsidan/dokument-for-verksamheten/ansokan-lararanstallning-eller-befordran

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/450
Kontakt
  • Robert Holmberg, prefekt, inst för psykologi, +46 46 222 67 68
  • Åsa Lundqvist, prefekt, Sociologiska inst, +46 46 222 88 50
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-03-04

Tillbaka till lediga jobb