Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

LTH är världsledande inom akademisk förbränningsmotorforskning. Volvo Trucks är världsledande tillverkare av tunga fordon. SEM AB är världsledande tillverkare av elektroniska tändsystem med integrerad förbränningsdiagnos till naturgasdrivna förbränningsmotorer. Vi utvecklar ny teknologi för morgondagens produkter och söker därför en doktorand till ett forskningsprojekt inom ramen för kompetenscentrum Förbränningsprocesser, KCFP. Tillsammans skall vi göra gasdrivna förbränningsmotorer ännu mer effektiva och miljövänliga.

Vi erbjuder
Vi erbjuder nu en möjlighet att bli en del av ett globalt nätverk med höga ambitioner. Genom att börja hos oss så har du möjlighet till en personlig utveckling och att följa med på en spännande resa till gagn för vår både miljö och vetenskap.

Arbetsuppgifter
Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) har ett nystartat projekt om förbränningsdiagnos och styrning med hjälp av jonströmsmätning. Jonströmsmätning utnyttjar motorns tändstift för att skaffa information om förbränningen. Projektets mål är att minska bränsleförbrukningen genom optimerad förbränningsstyrning med hjälp av jonströmsinformation och avancerade statistiska metoder. Tjänsten finansieras av KCFP som är ett konsortium bestående av LTH, Energimyndigheten samt svenska och utländska industriföretag.

Vi söker en doktorand i "förbränningsmotorer med inriktning mot förbränningsdiagnos och styrning av gasmotorer med hjälp av jonström". Forskningstjänsten leder till en doktorsexamen och innefattar både ”hands on” körningar av en motor i labb-miljö och utveckling av nya styrfunktioner samt analys av data från körningar. Du ska i samarbete med våra partners leverera framtidens lösningar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet förbränningsmotorer uppfyller den som har:

1. minst 90 högskolepoäng (hp) med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 hp på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
2.
examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:
Vi söker dig som har en masterexamen, gärna inom Teknisk Fysik, Elektroteknik, Maskinteknik eller motsvarande. Erfarenhet från industrin och/eller inriktning mot reglerteknik och/eller signalbehandling. Du har grundläggande kunskap om förbränningsmotorer. Det är viktigt att du behärskar engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:
Vi söker dig som är en självgående, strukturerad och driven person med ett genuint intresse för teknik och vetenskap, särskilt för motorer och styrning av dessa. Du tycker om att lösa utmaningar på ett kreativt sätt tillsammans med andra och delar gärna med dig av dina erfarenheter. Du har lätt för att förstå sammanhang och trivs när du får vara med och ta ett stort ansvar för att saker slutförs.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/471
Kontakt
  • Per Tunestål, professor, +46462224208
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-06
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb