Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för elektro- och infromationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning
Konstruktion av kretsar för trådlösa system, särskilt integrerade kretsar inom området effektförstärkare för IoT-sändare med digital fördistortion.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor i elektroteknik med inriktning mot konstruktion av integrerade kretsar. I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Radiokretsar för Internet of Things (IoT) är ett aktuellt forskningsområde där kraven på låg effektförbrukning och hög integrationsgrad riktat fokus på system på kisel där även effektförstärkaren är integrerad.

Inom ett Vinnova-finansierat projekt ska en effektförstärkare för en sändare utvecklas som har hög verkningsgrad. En teknik för att linearisera effektförstärkaren är digital fördistortion (DPD). Postdoktorn kommer att konstruera en effektförstärkare i en avancerad processteknologi, Silicon on Insulator (SOI). I ett nära samarbete med  ett företag ska DPD-algoritmen därefter realiseras. Det är viktigt att forskningen leder till tillverkade och uppmätta integrerade kretsar. Högpresterande uppmätta kretsar kommer att ingå i demonstratorer som tas fram i samarbete med företaget.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Specialisering inom och erfarenhet av konstruktion av analoga och radiofrekventa integrerade kretsar.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

  • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
  • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

  • Publikationer inom konstruktion av analoga och radiofrekventa integrerade kretsar
  • Kurser och projekt inom ovanstående område
  • Yrkeserfarenhet inom ovanstående område
  • Erfarenhet av högfrekvensmätningar
  • Kunskap om trådlösa system

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa gärna dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Vänligen ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: Att söka läraranställning vid LTH

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/474
Kontakt
  • Henrik Sjöland, professor, +46 46 222 95 13
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-02-22

Tillbaka till lediga jobb