Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet polymerteknologi vid LTH är tvärvetenskapligt och omfattar polymerers kemi och fysik, bearbetning och användning av polymerer och polymera material. 

Den växande andelen förnybar energi från intermittenta energikällor som vind- och solkraft ökar behovet av storskalig energilagring. Ett av de mest lovande alternativen är membranbaserade flödesbatterier. Prestandan och livslängden hos dessa batterier beror i stor grad på jontransportegenskaperna och den kemiska tåligheten hos det polymera jonbytarmembranet. Syftet med detta forskningsprojekt är att kemiskt designa, syntetisera och karakterisera joniska polymerer och membran för flödesbatterier som bygger på redoxkemin hos vanadium. Huvudmålet är att utveckla nya syntesstrategier och kunskap om hur dessa material molekylärt skall designas för att, t ex, minimera kapacitetsförluster som uppkommer genom diffusion av vanadiumjoner igenom membranet.Det experimentella arbetet kommer att bestå av organisk syntes, molekylär karakterisering och polymerisation av nya monomerer, polymerkarakterisering, tillverkning av membran, samt analys av elektrokemiska, mekaniska och termiska egenskaper i samabete med en akademisk partner. Tjänsten kommer att vara placerad i Patric Jannasch’s forskargrupp vid kemiska institutionen, som har omfattande erfarenheter när det gäller syntes och studier av joniska polymer och membran för olika energitillämpningar. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna omfattar:

 • Forskning inom forskningsprojektet
 • Samarbete med akademiska partners
 • Handledning av examensarbetare och doktorander
 • Begränsad administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan
 • Begränsat ansvar för driften av några av forskargruppens instrument

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Doktorsgrad i kemi med inriktning mot polymerkemi eller motsvarande. 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.  

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Skicklighet och tidigare erfarenheter med monomer- och polymersyntes (speciellt joniska polymerer), samt
 • praktiska erfarenheter med membran för flödesbatterier och/eller bränsleceller är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan, och bifoga två två undertecknade rekommendationsbrev. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/481
Kontakt
 • Patric Jannasch, professor, +46462229860
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb