Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att vara inriktad mot linjära partiella differentialekvationer, speciellt fundamentala egenskaper som lösbarhet och stabilitet av spektrum (pseudospektrum). Den matematiska teorin bygger på mikrolokal analys och forskningen kring dessa ekvationer kombinerar reell och komplex analys, Fourieranalys, differentialgeometri och funktionalanalys. Ett visst mått av numeriska beräkningar kan förekomma, men tyngdpunkten ligger på matematisk analys.

Anställningen omfattar fyra års forskarstudier (forskning och doktorandkurser) samt ett års institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning i matematik.

Kravprofil

Den sökande ska ha goda kunskaper inom matematisk analys (speciellt differentialekvationer, Fourieranalys, differentialgeometri och funktionalanalys), god analytisk problemlösningsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Den sökande ska även vara motiverad, initiativrik och uthållig, samt ha god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.

Behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik har den som med godkänt resultat genomgått kurser om 120 högskolepoäng i matematik varav minst 50 högskolepoäng på avancerad nivå. Ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Bedömningsgrund

I första hand beaktas kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet. I övrigt bedöms förmåga till självständigt arbete samt de övriga kompetensområden som omnämns under kravprofil.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Den 1 juli eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/510
Kontakt
  • Nils Dencker, professor, 046-222 44 62, nils.dencker@math.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-27
Sista ansökningsdag 2019-03-27

Tillbaka till lediga jobb