Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för Fasta tillståndets fysik (FTF) har cirka 20 tillsvidareförordnade och totalt 100 anställda med inriktning på forskning inom materialvetenskap, fysik och tillämpning av halvledarstrukturer på nanonivå i elektronik, fotonik och biologi/medicin. Avdelningen är placerad i hjärtat av NanoLund, Lunds universitets centrum för nanovetenskap, som är världsledande inom materialvetenskap och tillämpning av nanostrukturerade halvledare. NanoLund grundades 1988 och sysselsätter för närvarande mer än 270 forskare från LTH och fakulteterna i medicin och naturvetenskap.

I Lund finns även två centrala anläggningar för materialvetenskaplig forskning: MAX IV, världens starkaste synkrotronljuskälla, och ESS (European Spallation Source), den kraftfullaste neutronkällan i världen. Lunds universitet, MAX IV och ESS bildar tillsammans med det omgivande ekosystemet en internationellt unik miljö för forskning, teknik och nyttiggörande med avseende på nanomaterial.

FTF driver NanoLunds kärna, den världsledande anläggningen för nanotillverkning av halvledare som är en del av Myfab – den nationella infrastrukturen för tillverkning på mikro- och nanonivå. Anläggningen har en årlig omsättning på cirka 30 miljoner kronor, består av cirka 600 m2 renrum med mer än 80 installerade verktyg, t ex epitaxisystem, mönster- och bearbetningsutrustning samt karaktäriseringsinstrument, och nyttjas av mer än 150 användare från högskola och näringsliv. För närvarande planeras ett nytt renrum för NanoLund på Science Village Scandinavia som skulle öka kapaciteten med det dubbla. De anställda på NanoLund består av 13 högt kvalificerade forskare, ingenjörer och tekniker. Mer information finns på: www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se, myfab.se.  

Arbetsuppgifter och ansvar FTF söker nu en kemist eller kemiingenjör som ska ansvara för anläggningens alla kemikalier och spela en nyckelroll i att utveckla befintliga riktlinjer för hantering av kemikalier, säkerhetsrutiner i renrum, riskbedömning, användarutbildning och inspektionsprotokoll. En ytterligare central uppgift gäller den allmänna säkerheten kring och förvaringen av särskilda halvledargaser och –prekursorer. Innehavaren kommer för föreståndarens räkning att ha kontakt med studenter, forskare och ingenjörer för att förmedla kunskap om kemikalier, våtkemiska processer och allmänna säkerhetsfrågor på laboratoriet. Tanken är även att innehavaren ska vara huvudsaklig kontaktperson för alla frågor angående kemikalier på FTF.

Arbetsuppgifterna kan sammanfattas på följande sätt:

 • Ta fram undervisningsmaterial och utbilda användare i våtkemiska processer och säkerhetsrutiner.
 • Granska befintliga rutiner och skapa nya för kemihanteringen (inklusive avfallshanteringen) i alla laboratorieutrymmen.
 • Verka för att ta fram säkerhetsrutiner och riskbedömning för alla laboratorieutrymmen på FTF.
 • Tillsammans med ledningen och befintlig säkerhetspersonal vara kontaktperson i samband med tillbud på FTF.
 • Granska och uppdatera eller förändra befintliga rutiner och kemikalier för våtkemiska processer i renrumslaboratoriet.
 • Kontinuerligt informera alla användare om förändringar eller uppdateringar.

Krav och bedömningsgrunder Följande dokumenterade erfarenheter och meriter är krav:

 • Minst masterexamen inom ett relevant ämnesområde, t ex kemi eller kemiteknik, eller motsvarande.
 • Minst fem års praktiskt laboratoriearbete efter examen.
 • Vana vid säkerhetsprotokoll och säkra laboratorierutiner.
 • Utbildning i kemi och våtkemi.
 • God förmåga att använda svenska och engelska vari ingår förmåga att skriva tekniska underlag.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid flexibilitet och anpassningsförmåga. Innehavaren förväntas kunna sätta upp egna mål och vara serviceinriktad samt kunna prioritera bland och hantera många olika krav. I bedömningen kommer stor vikt att läggas vid social förmåga och samarbetsförmåga.

Vidare är följande kvalifikationer och erfarenheter meriterande:

 • God kännedom om svenska föreskrifter om arbetsmiljösäkerhet.
 • God kännedom om arbete i renrumsmiljö.
 • God kännedom om fotoresist inom kemin.
 • Utmärkt kunskap om säkerhetsriskerna som är kopplade till processgaser vid tillverkning av halvledare.
 • Erfarenhet av att utbilda användare.

Hänsyn kommer även att tas till hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och förstärker det tekniska arbetet vid avdelningen/institutionen samt bidrar till dess framtida utveckling.

Med rekryteringen hoppas vi kunna ge nya impulser till vår verksamhet och välkomnar uttryckligen sökande från företag, forskningsinstitut eller universitetslaboratorier inom eller utom landet.

Anställningsvillkor Tillsvidareförordnande på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. I anställningsavtalet kommer titeln för tjänsten att vara ingenjör eller forskningsingenjör.

Ansökan I ansökan ska ingå ett följebrev som beskriver varför den sökande är intresserad av tjänsten och hur dennes meriter motsvarar kravprofilen. Vidare ska ansökan innehålla en meritförteckning, examensbevis eller motsvarande och annat underlag som den sökande vill åberopa (betygsutdrag, kontaktuppgifter till referenspersoner, rekommendationsbrev m m).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/530
Kontakt
 • Maria Huffman, +46462220691
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tillbaka till lediga jobb