Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställningen är placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och forskningen är förlagd till det experimentella laboratoriet vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö(CPF).
Det experimentella laboratoriet vid CPF bedriver forskning om vanliga kroniska sjukdomar som diagnosticeras inom primärvården, exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. Vårt mål är att förstå sjukdomsmekanismerna och att utveckla diagnostiska och prognostiska biomarkörer för att bättre kunna riskbedöma och förebygga dessa sjukdomar. Detta gör vi genom att studera genetiska och epigenetiska förändringar samt proteiner och dess funktioner. Vi använder oss av tekniker såsom "Next Generation Sequencing" (NGS), Droplet Digital PCR och Lumintex teknik och vi har även tillgång till stora kliniska provsamlingar innehållande DNA, RNA och plasmaprover från patienter i primärvården.

Anställning
En anställning tillsvidare som universitetslektor i experimentell allmänmedicin. Anställningen är placerad tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår självständig nydanande forskning med laborativ inriktning och arbetet genomförs i en primärvårdskontext med brett spektrum av sjukdomar och möjlighet till forskning på ett flertal olika sjukdomar, vilket kommuniceras med primärvården för att översätta kliniska frågeställningar till relevanta experiment och forskningsprojekt. I studierna av genetiska och epigenetiska förändringar samt proteiner och dess funktioner används teknikerna "Next Generation Sequencing (NGS) Droplet Digital PCR och Luminex teknik på stora kliniska biobanker innehållande DNA, RNA och plasmaprover från patienter i primärvården. Innehavaren måste kunna bidra till att utveckla den internationellt starka position som experimentell primärvårdsforskning har vid medicinska fakulteten i Lund. I arbetsuppgifterna ingår främst forskning, men även undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår också att utföra andra arbetsuppgifter  som normalt är förenade med en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt att representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.       

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten med goda resultat i forskning på nationell och internationell nivå.Meriterande är kunskap om avancerade experimentella metoder.

Meriterande är om den sökande är läkare. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete i en primärvårdskontext och experimentell forskning inom primärvården inom sjukdomsområdena; kardiovaskulära sjukdomar, cancer och psykisk ohälsa. Eftersom sjukdomspanoramat inom primärvården är omfattande erfordras bred experimentell bakgrund och ett krav är dokumenterad erfarenhet av forskning inom biomarkörområdet, protein- och mikroRNA-arrays, sekvensering, djurmodeller och cellodling.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats inom undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Hänsyn kommer även att tas till visad administrativ skicklighet och förmåga att interagera med omgivande samhället.

Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhälle.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller utöver vad son följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: www.med.lu.se/lfn

Övrig information
Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.
Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, e-post: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv, telefon +46-73 079 13 63 , e-post: patrik.midlov@med.lu.se 
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post:helene.berggren@med.lu.se 

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. 

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-06-04. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se http://www.med.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

 Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/533
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-26
Sista ansökningsdag 2019-06-04

Tillbaka till lediga jobb