Lunds universitet, LTH, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som professor i industriell ekonomi med inriktning mot kvantitativa modeller för styrning av försörjningskedjor med placering tills vidare vid institutionen för teknisk ekonomi och logistik, avdelningen för produktionsekonomi.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningsinriktning mot stokastiska modeller för styrning av processer och beslutsfattande under osäkerhet.

Styrning av försörjningskedjor (Supply Chain Management) handlar om att under osäkerhet och risker effektivt (ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart) styra flöden av pengar, material, varor och/eller information från leverantörer via producenter till slutkunder. Historiskt sett har fokus varit på varuproducerande industri men alltmer intresse riktas mot styrning av försörjningskedjor i serviceorienterade verksamheter (t.ex. sjukvårdssektorn). Ökad miljömedvetenhet och den snabba utvecklingen inom informationsteknologi, på senare tid kopplat till begrepp som digitalisering, Big Data, Machine Learning och AI, skapar nya förutsättningar, utmaningar och möjligheter för styrning av dessa flöden. Internationellt och även inom industrin finns ett ökat intresse för (Business) Analytics och hur kvantitativa matematiska metoder och kan användas för avancerade beslutsstöd och automatisering av beslut baserat på ny typ av data och information.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Aktivt arbeta med att söka och attrahera extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:
• Visat vetenskaplig skicklighet.
• Visat pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Ledarskapserfarenhet
• Erfarenhet och förmåga att samarbeta med industripartners och externa finansiärer i forskningsprojekt

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:
• Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Bred erfarenhet av undervising på grundläggande och avancerad nivå inom området produktionsekonomi inom ämnet industriell ekonomi

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/664
Kontakt
  • Johan Marklund, professor, +46 46 222 80 13, johan.marklund@iml.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-06-18
Sista ansökningsdag 2019-06-25

Tillbaka till lediga jobb