Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, biologiska instutitionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Biologiska Institutionen har cirka 210 anställda varav 80 är doktorander. Cirka 400 studenter läser kurser här varje år.

Projektbeskrivning
Världens fosfortillgångar är begränsade och ett mer fosforeffektivt jordbruk är nödvändigt för att säkerställa framtidens matförsörjning. En stor del av den fosfor som tillförts åkermarken ligger bunden i svårlösliga järnföreningar som våra jordbruksgrödor har svårt att ta upp. I marker med naturligt låga fosforhalter har växterna etablerat samarbete med mykorrhrizasvampar i marken för att tillgodose sitt fosforbehov. Dessa symbiotiska svampar saknas ofta i välgödslade jordbrukssystem. I detta projekt vill vi studera mykorrhizasvamparnas förmåga att ta upp svårtillgänglig fosfor från marken i olika odlingssystem och se om man kan göra systemen mer fosforeffektiva genom att gynna dessa svampar. Fosforupptaget hos Perenna grödor med stora rotsystem (e.g. Kernza), och kvävefixerande fånggrödor,  som är beroende av mykorrhrizasvampar, kommer att jämföras med annuella grödor som vete. Vi kommer att inkludera fosforfattiga odlingssystem i tropikerna (Kenya) och mer fosforrika odlingssystem i Sverige och Italien. 

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor för att studera frigörelsen av fosfat från järnoxider i marken i olika odlingssystem. Fosfatmättad järnoxid kommer att syntetiseras på laboratoriet och fyllas i inväxningspåsar som grävs ner i marken. Kemisk analys av detta substrat kommer att ske efter olika inkubationstid i fält. Kvantifiering av  svampbiomassa och elementanalys kommer att ske med kemiska metoder. Arbetet innebär en hel del resor för att sätta ut och samla in provmaterial eftersom arbetet kommer att ske i Sverige, Italien och i Kenya.

I projektet ingår också odling av mykorrhiazsvampar i petriskålar på laboratoriet. I samband med dessa försök ingår analys av olika metaboliter som svampen utsöndrar, samt kemisk förändring av olika fosforsubstrat som svampen koloniserar. Exempel på tekniker för dessa analyser är HPLC och XPS.

Kvalifikationer

Krav

 • Doktorsexamen i biologi, markvetenskap eller liknande
 • Dokumenterade erfarenheter av laboratoriearbete (till exempel arbete med sterila kulturer och arbete med kemisk analys, HPLC eller liknande)
 • Mycket goda kunskaper, muntligt såväl skriftligt, i engelska är nödvändigt

Meriterande

 • Erfarenhet av att studera fosforupptag hos växter eller svampar
 • Erfarenhet av att ha arbetat med järnoxider och interaktioner mellan järn och fosfor
 • Erfarenhet av fältarbete 

Villkor
För att vara behörig till en postdoktortjänst så krävs en doktorsexamen inom biologi eller liknande ämne, samt att examen inte är utfärdad mer än 3 år före sista ansökningsdag.

Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet och hur den sökande kan bidra till forskningsprojektet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse i två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/707
Kontakt
 • Håkan Wallander, professor, +46 46 222 37 59, hakan.wallander@biol.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-19
Sista ansökningsdag 2019-04-16

Tillbaka till lediga jobb