Lunds universitet, Fysiska institutionen, Fasta tillståndets fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab is a central key facility for fabrication of material and devices on the nanoscale. The division is also heavily involved in the undergraduate education, especially within the “Engineering Nanoscience” program.
For the last fifteen years, the research at the division of solid state physics has focused on one-dimensional semiconductor structure, nanowires. The research has been at the international forefront. So far, our three main areas have been: epitaxial growth of nanowires, fundamental properties studied with transport physics and optical physics, and more applied nanoelectronics. During the last decade, one of the main research areas has focused on nitride semiconductors based on nanostructures. The studies are of both fundamental properties and potential device applications. The particular project of the current position is to investigate GaN-based material for power electronics and optoelectronic devices. För mer information se www.ftf.lth.se och www.nano.lu.se

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser.

Projektet som denna tjänst är baserad på fokuserar på grundläggande så väl som tillämpad forskning kring elektriska och optiska egenskaper hos halvledare. Huvudsakligt fokus kommer att vara karakterisering av fundamentala egenskaper hos nano-skaliga nitridstrukturer. Det handlar om två typer av strukturer. Den första är tunna filmer odlade från nanotrådar för användning som substrat för kraftelektronik. Den andra typen är 3D-strukturer för användning i lysdioder. Karakteriseringen kommer huvudsakligen att vara baserad på optiska egenskaper, där excitationskällan antingen är ljus (fotoluminiscens), energetiska elektroner (katodoluminiscens) eller ströminjektion (elektroluminiscens). Även studier av geometrin kan komma fråga genom användning av antingen svep- eller transmissions-elektronmikroskopi. Karakteriseringen är tänkt som feedback för tillverkningen för att förbättra strukturerna i detta projekt. Doktoranden förväntas arbeta självständigt, men även i samarbete med andra forskare. Både de som odlar strukturerna och de som tillverkar komponenter.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde eller
 • minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se nedan. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga bedömningsgrunder/ meriter:
Grundexamen bör inkludera kurser inom fysik, fasta tillståndets fysik och kvantfysik. Forskningen är både experimentell och teoretisk i kombination och erfarenhet inom relevanta områden av fysik är av värde. Förmåga att arbeta laborativt kommer att vara väsentlig, inklusive att bygga uppställningar. Erfarenhet av arbete med datorer och programmering är meriterande. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, samt förmåga att samverka med forskare. Tidigare erfarenhet inom området, såsom en relevant masters-uppsats är en tillgång. En viktig egenskap är också förmågan att kunna uttrycka sig väl på engelska både i skrift och muntligt.

Villkor
En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det sista steget i ansökandeprocessen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/730
Kontakt
 • Anders Gustafsson, 046-222 09 08
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-03-21
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb