Socialhögskolan

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, fristående kurser, magister- och masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Om SoPact
SoPact är en innovationsfrämjande verksamhet inom Lunds universitet som driver samverkansprojekt mellan Lunds universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs stad och Region Skåne, med finansiering från Tillväxtverket och Vinnova. SoPact är en katalysator för idéer som tar tillvara på samhällets potential.

Åren 2016-2018 drev SoPact ett accceleratorprogram för sociala entreprenörer och social innovation, med utgångspunkt från att komplexa samhällsutmaningar kräver nya sätt att samarbeta, tänka och verka. Projektet stöttade totalt 42 sociala entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen.

SoPact utgår från Helsingborg och där finns också kontoret på Socialhögskolan, Campus Helsingborg. För att skapa skalbara systemförändringar jobbar vi när Helsingborgs stad med förvaltningar samt forskare inom Lunds universitet. Ett exempel på en systemförändrande metod som framgångsrikt implementerats i denna samverkansform är Bostad först.

De två projekten
Idag är SoPact bl.a. involverad i två större projekt, ”SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer” samt projektet ”Ett hållbart Skåne genom socialt företagande”. Båda projekten har finansiering under perioden 2019-2020.

Projektet ”SoPacts lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer”. I detta projekt ska metoder och processer som främjar socialt företagande och stärker det sociala innovationsstödet, med konkreta och spridningsbara exempel, utvecklas och testas. Projektet är en gemensam lärprocess kring fyra testmiljöer som upprättas utifrån identifierade samhällsutmaningar hos fyra behovsägare i Helsingborgs stad. Dessa testmiljöer utgår från verkliga behov och potentiella kunder, till vilka sociala innovatörer, det vill säga sociala entreprenörer, intraprenörer, forskare och studenter, rekryteras för att iterera sina samhällsförbättrande idéer. Projektet ska utveckla en process för att tillsammans med behovsägare upprätta en testmiljö för sociala innovatörer samt en process för att stötta sociala innovatörer att utveckla sina idéer och iterera fram och implementera affärsmodeller utifrån identifierade behov och marknader. Projektets resultat och lärdomar ska paketeras och spridas genom samskapande mötesplatser och digitala kanaler för att bidra till ett stärkt innovationssystem samt till att fler sociala innovationer kommer till användning i samhället. Projektet finansieras genom Vinnova, Lunds Universitet och Helsingborgs stad.

Projektet ”Ett hållbart Skåne genom socialt företagande”. Projektet har som syfte att genom en företagsfrämjande exkubator, stöd- och samverkansinsatser till offentlig sektor, samt insatser för att integrera sociala företag i lokal hållbar platsutveckling, fortsätta stärka socialt företagande i en bred samverkan av företagsfrämjare och möjliggörare, som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas inom ramen för en sektorsövergripande community i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne. Projektet finansieras genom Tillväxtverket och genomförs tillsammans med Region Skåne, Coompanion och Nätverket idéburen sektor i Skåne.

Tjänsten
SoPact söker nu en projektkoordinator som kommer att vara delaktig och facilitera lärande och kunskapsdelning i de två projekten ovan. Projekten har viktiga beröringspunkter som innebär att ta till vara på, analysera, dokumentera och dela lärdomar, kunskap, metoder och processer lokalt i Helsingborg och regionalt i Skåne. Båda projekten finansieras inom ramen för regeringens strategi för att främja socialt företagande och social innovation. I tjänsten som projektkoordinator kommer du utveckla, etablera och driva ett community som utgår från en eller flera digitala plattformar och fysiska mötesplatser.

För att lyckas etablera detta community är det önskvärt att du som sökande tidigare har arbetet med kommunikation, faciliterat worskshops, drivit projekt och har ett betydande nätverk inom socialt entreprenörskap och social innovation inom Helsingborg, Skåne, nationellt och gärna internationellt.

Du arbetar nära teamet på SoPact och arbetsleds av ansvarig projektledare för SoPact. Arbetet utgår från Helsingborg men sker till stor del även i Malmö och Lund. Det är ett arbete som kräver att du kan arbeta självständigt, att du tar egna initiativ, tar ansvar för detaljerna och leveranserna men förstår helheten och att du kulturellt vill vara en del av teamet och att du vill bistå vårt arbete att utveckla SoPact som verksamhet.

Kompetenskrav

 • Akademisk examen inom hållbarhet, projektledning eller annat för projektet relevant område.
 • Erfarenhet av att designa och facilitera workshops och events.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av sektorsamverkan.
 • Erfarenhet av innovationsprocesser.
 • Erfarenhet av arbete med kommunikation dvs upprättande av kommunikationsplan för olika kanaler samt produktion och genomförande.
 • Är en god skribent.
 • Talar flytande svenska och engelska

Vi tror att du är

 • Social
 • Analytisk
 • Strukturerad

Dessutom ser vi gärna att du har erfarenhet av följande:

 • Projekt finansierade av Tillväxtverket och Vinnova
 • Nätverkande inom social innovation i Skåne.
 • Offentlig sektor

På SoPact arbetar vi mycket likt en startup. Det innebär ofta korta deadlines och det är viktigt att du är snabb att anpassa dig till nya situationer och förutsättningar.

Vi kallar till intervju löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/732
Kontakt
 • Jan Abrahamsson. projektledare , 0730671030, jan.abrahamsson@soch.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-02-27
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb