Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigkungör härmed en anställning som professor i riskhantering och samhällssäkerhet med inriktning mot beteendevetenskaplig riskforskning med placering tills vidare vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet.

Ämne
Riskhantering och samhällssäkerhet med inriktning mot beteendevetenskaplig riskforskning

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet innefattar studier av både hur olika system av aktörer på olika nivåer hanterar risker från ett förebyggande och förberedande perspektiv och hur dessa system av aktörer hanterar olika oönskade händelser. Ämnet utgår vidare från ett beteendevetenskapligt perspektiv med speciellt fokus på människans roll i risk- och krishantering i olika sammanhang, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Speciellt fokus för ämnet är riktat mot interaktionen mellan kognitiva processer och beteendemodeller, där beteendevetenskapliga modeller och teorier tillämpas på olika verksamhetsområden inom risk- och krishantering.

Ämnet är till sin natur starkt kopplat till praktiska problem. En mycket viktig aspekt av forskningen inom området är därför att den dels utgår från aktuella och relevanta riskhanteringsproblem, företrädelsevis i ett svenskt sammanhang, men också att den har som målsättning att producera resultat som är användbara för olika aktörer inom risk- och krishanteringsområdet i samhället.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår:
• Att bedriva och utveckla forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning, kursutveckling och kursledarskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har:
• Visat vetenskaplig skicklighet.
• Visat pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Dokumenterad förmåga att attrahera extern finansiering.
• Dokumenterad erfarenhet av att bedriva beteendevetenskaplig riskforskning

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet .

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:
• Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
• Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Övriga meriter:
• Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig, tillämpad forskning inom ämnesområdet.
• Kunskap om och erfarenhet av forskning inom den svenska risk- och krishanteringskontexten.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/783
Kontakt
  • Marcus Abrahamsson, +46 46 222 97 17, marcus.abrahamsson@risk.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-06-17
Sista ansökningsdag 2019-06-24

Tillbaka till lediga jobb