Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Motivering till anställningen

The main aim of the thesis will be to study the role of transposable elements in the healthy and diseased human brain. The project will use advanced bioinformatical approaches to study how transposable elements are integrated into gene-regulatory networks and how these processes are altered in various neurological disorders.

 Huvudsyftet med avhandlingen är att studera rollen av transposabla element i både den friska och sjuka mänskliga hjärnan. I projektet kommer vi att använda avancerade bioinformatiska metoder för att studera hur transposabla element integreras i gen-nätverk och hur dessa processer förändras i hjärnans olika sjukdomar.

Arbetsuppgifter

The project will include analysis of RNA-seq, single-cell RNA-seq and ChIP-seq data-sets generated in house or is obtained from publicly available databases. In addition, new bioinformatical tools will be developed to identify polymorphic transposable elements from long-read genome sequencing data.

Projektet kommer att innefatta analys av RNA-seq, single-cell RNA-seq och ChIP-seq-dataset som genereras på plats eller erhållits från allmänt tillgängliga databaser. Dessutom kommer nya bioinformatiska verktyg att utvecklas för att identifiera polymorfa transposabla element från genom-sekvensering data.

Kravprofil

Requirements: 1) General eligibility: Master’s diploma in bioinformatics, stem cell biology, biotechnology, experimental biology or equivalent 2) Experience with bioinformatic analysis of sequencing data 3) Flexible and with good ability to work in groups.

Additional merit: 1) Experience of RNA-seq and Chip-seq analysis 2) Knowledge of the programming languages R and Python. 3) Experience of bioinformatic analysis of transposable elements 4) Neurobiology experience

Krav: 1) Allmän behörighet: master i bioinformatik, stamcellsbiologi, bioteknik, experimentell biologi eller motsvarande 2) Erfarenhet av bioinformatisk analys av sekvenseringsdata 3) Flexibel med god förmåga att jobba i grupp.

Meriterande: 1) Erfarenhet av RNA-seq och Chip-seq analys 2) Kunskaper i programmeringsspråken R och Python. 3) Erfarenhet av bioinformatisk analys av transposabla element 4) Erfarenhet av neurobiologi 


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 190615
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/785
Kontakt
  • Johan Jakobsson, +46462224225
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-26
Sista ansökningsdag 2019-05-17

Tillbaka till lediga jobb