Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Moln täcker ungefär hälften av jordklotet. Den största delen av volymen av troposfären där de förekommer är under noll grader, där moln innehåller is. Mycket besvärligt väder är relaterat till is i moln, vilket orsakar mycket skada över hela världen.

Det har förekommit kontrovers om hur isbildning i moln går till, särskilt när det gäller aerosoltypens identitet ("iskärnor") som initierar den första isen och huruvida deras verkan är märkbart tidsberoende.

Detta projekt ämnar representera resultat från laboratorieobservationer av isinitiering i en molnmodell samt att undersöka effekter från dessa isbilningar på molnskala.

Projektet ingår i ett större samarbete mellan experimentalister och atmosfärsmodellerare i Sverige, Norge och USA.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer att innebära numerisk modellering. Studenten kommer att samla observationer av moln och simulera dem, vilket representerar initieringen av iskärnan, med laboratoriedata från en annan partner i projektet. Tidsberoendet av iskärnsbildandet kommer att utvärderas med modeller. Detta kommer att innebära programmering med FORTRAN 90 i en UNIX-miljö.

Kvalifikationer

Denna position är ett introduktionssteg till en forskningskarriär.

Studenter med bakgrund i numerisk modellering och med kunskap om fysik och meteorologi uppmuntras att söka.

Krav:

  • Sökanden måste ha en kandidatexamen eller magisterexamen i fysik, meteorologi eller motsvarande område.
  • Sökande ska ha erfarenhet av FORTRAN i UNIX-miljö.

Det är önskvärt att ha dokumenterad kunskap från sin universitetsutbildning i

  1. Matematik, speciellt differentialekvationer
  1. Numeriska metoder och/eller datorprogrammering
  1. Fysisk meteorologi (t.ex. molnfysik).

I ansökan ska sökandena ge bevis för hur de uppfyller dessa krav.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-09-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/839
Kontakt
  • Vaughan Phillips, univeristetslektor, 046-222 17 32, vaughan.phillips@nateko.lu.se
  • Vendela Breeze, personaladministratör, 046-222 30 85
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-05-21

Tillbaka till lediga jobb