Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningen kommer att inriktas mot det inom förpackningslogistik nyetablerade området kring Supply Chain Management (SCM) kopplat till Logistics Service Management. Anställningen kommer fokusera på problembaserad, tvär- och multidisciplinär utbildning samt forskning inom området, med specifikt fokus kring värdeskapande och service innovationer i handels-, logistik- och distribution-system. Anställningen ska bidra till att forskningen och undervisningen inom området stärks och knyts närmre varandra genom tydligare sammanflätning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Undervisning på grund och avancerad nivå inom området logistik och SCM huvudsakligen vid Institutionen för Service Management på Campus Helsingborg.
 • Undervisning främst i kvantitativa forskningsmetoder huvudsakligen vid Campus Helsingborg men också vid LTH
 • Utveckling av undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Handledning av examensarbetare och kandidatarbetare.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Egen forskarutbildning inom området.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

 • Avlagd examen på avancerad nivå inom området förpackningslogistik eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, samt annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet.
 • Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
 • Kompetens och erfarenhet inom kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och angreppssätt på logistik-relaterade problem.
 • Kompetens och erfarenhet inom logistik service kvalitet med inriktning mot digital handel.
 • Tidigare erfarenheter av nationell och internationell samverkan med näringslivet inom forskningen och undervisningen, eftersom området och undervisningen är starkt tillämpad
 • Erfarenhet i kursutveckling av multidisciplinära utbildningar

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet från användning av problem-baserat lärande i undervisning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka avdelningen för Förpackningslogistik, samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Villkor

Typ av anställning: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse
Placeringsort: Helsingborg
Omfattning: 100%

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/942
Kontakt
 • Annika Olsson, +46 70 522 45 69
Publicerat 2019-05-14
Sista ansökningsdag 2019-05-30

Tillbaka till lediga jobb