Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil

Mikrobiella temperaturberoenden i mark: återkopplingen till klimatuppvärmningen

Projektet kommer att förbättra vår förståelse för markkolets omsättning och återkopplingen från markmikroorganismers anpassning till klimatuppvärmning. Mikroorganismer spelar en kritisk roll i den globala kolcykeln. Balansen mellan det mikrobiella utsläppet av C till atmosfären genom respiration och andelen C som används för mikrobiell tillväxt – och efterfoljande lagring i mark - kommer att avgöra om terrestra system kommer att bli sänkor eller källor för atmosfär CO2. Den primära fysiologiska faktorn som bestämmer detta är mikroorganismernas kolanvändningseffektivitet (KAE).

Klimatuppvärmningen kommer att påverka mikrobiell aktivitet och anpassning i mark, men det är ännu oklart hur dessa förändringar kommer att påverka markens kolbalans. Denna mikrobiella C-återkoppling till atmosfären är troligtvis den mest kritiska, och samtidigt minst kända, delarna av klimat-C modellering; Vilket understryker forskningens brådska. Det centrala målet för detta lab-intensiva projekt är att bestämma effekten av markens uppvärmning på mikrobiell KAE i olika biom samt hur den varierar över säsonger. Därmed behöver vi bestämma temperaturberoendet för mikrobsamhällens tillväxt och respiration i olika biom, och bestämma hur dessa varierar över säsonger, för att kunna bestämma vilken hur, och starkt, och hur fort den mikrobiella anpassningen till klimatuppvärmningen kommer att manifesteras.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta primärt med din handledare Johannes Rousk (https://www.biology.lu.se/johannes-rousk), och de ekologiska insikterna kommer att översättas till information för ekosystemmodeller i samarbete med din biträdande handledare David Wårlind (https://www.nateko.lu.se/david-warlind). Tjänsten är en av sex doktorandtjänster som delfinansieras av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate) BECC är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid Lunds och Göteborgs universitet där forskare från flera ämnesområden inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi tillsammans arbetar med frågor om biologisk mångfald ekosystemtjänster och klimatforändringar.

Kvalifikationer

Vi söker en person med en avancerad universitetsexamen (master eller motsvarande kompetens/erfarenhet) i biologi, biogeokemi, miljövetenskap eller motsvarande ämne, gärna med fokus på mikrobiologisk ekologi. Mycket god kunskap av engelska erfordras. Dokumenterad erfarenhet av forskning (t.ex. examensarbete) och av laborativa metoder av relevans för forskningsprojektet är värdefulla meriter.

Ansökan ska innehålla ett brev med motivering till din ansökan till doktorandplatsen, en beskrivning av tidigare utbildning och forskningsintressen (max 2 sidor). Ansökan ska även innehålla ett CV, kopior på examensbevis eller motsvarande och kontaktinformation (telefon, email) till minst två referenspersoner. Relevanta publikationer bör också bifogas, såsom accepterade akademiska artiklar och forskningsarbeten (t.ex. examensarbeten).Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/979
Kontakt
  • Johannes Rousk, Universitetslektor, +46 46 222 37 45
  • Elin Johansson, +46 46 222 79 21
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-03-22
Sista ansökningsdag 2019-06-08

Tillbaka till lediga jobb