Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Reglerteknik
Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskap. Genom historien har den varit central inom många områden, från den första människan på månen till utvecklingen av internet. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin. Den beforskas och används inom många avancerade högteknologiområden, t.ex. hållbara lösningar för nya energikällor, molnberäkningar, robotik, Internet of Things, autonoma system mm.

Låter detta intressant?

Då är du välkommen att söka en doktorandtjänst hos oss på Institutionen för reglerteknik, en institution i toppklass med projekt inom alla ovanstående områden. Institutionen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både
inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsgrad ger dig en perfekt grund för en spännande karriär, inom universitetsvärlden eller i näringslivet. Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Denna gången är vi speciellt intresserade av att hitta doktorander för ett nytt projekt finansierat av Europeiska forskningsrådet. Projektet handlar om teorier för storskaliga system, adaptiv reglering och tillämpningar inom fjärrvärmenät. Vi behöver även en doktorand för ett nytt projekt inom reglering av förbränningsmotorer.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning varar fem år och består av tre huvuddelar:
- forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
- forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
- undervisning (max 20%), inklusive labhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också professionell utveckling, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av arrangemang på institutionen mm.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt examen på avancerad nivå eller
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad
nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:
• kunskaper motsvarande Reglerteknik allmän kurs, samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
• civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• God språklig analytisk förmåga.
• Kurs motsvarande allmän kurs i reglerteknik.
• Nyfikenhet på forskning och undervisning.
• Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.
• Proaktivitet.
• Uthållighet och ett metodiskt arbetssätt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.
Följande beaktas:
• Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, särskilt inom
reglerteknik, matematik och närliggande ämnen.
• Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
• Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
• Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Vid bedömningen beaktas även god samarbetsförmåga, driv, kreativitet och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och professionell utveckling förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Lägsta ingångslön är 30 500 kr per månad i 2018 års löneläge.

Vi avser anställa 1-3 doktorander.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsområdet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Kom ihåg att svara på urvalsfrågorna.

De sökande som blir kallade till intervju kommer också att få genomföra ett arbetsprov.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1009
Kontakt
  • Anders Rantzer, +46462228778
  • Anton Cervin, +46462224475
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb