Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

CIRCLE (Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy) är ett tvärdisciplinärt forskningscenter som spänner över flera fakulteter vid Lunds Universitet. CIRCLE etablerades av Lunds Universitets rektor 2004. Sedan 2018 är centret en del av Institutionen för Designvetenskaper vid LTH.

CIRCLEs målsättning är att bedriva forskning och bidra till grund-, avancerad- och forskarutbildning inom områdena innovation; effekter av forskning och utveckling (FoU) och innovation på tillväxt; studier av regionala, nationella och teknologiska innovationssystem; hållbarhet samt offentlig policy inom området innovation; forskning och kompetens.

Ämne
Tjänsten avser en lektor i innovationsstudier med inriktning på den experimentellt organiserade ekonomin.

Särskild ämnesbeskrivning
Hållbar ekonomisk utveckling och tillväxt är till stor del en fråga om experimenterande i syfte att utveckla nya källor till värdeskapande, dvs. innovation. Innovativt och entreprenöriellt experimenterande leder ofta till nya kombinationer och förändrade affärsidéer, teknologier och organisatoriska lösningar inom ramarna för den experimentellt organiserade ekonomin. En bättre förståelse för de underliggande principer enligt vilka den experimentellt organiserade ekonomin fungerar kan bidra till såväl ekonomiskt beslutsfattande som bättre policy. Det senare bidrar i sin tur till mer välutvecklade regelverk och en välfungerande institutionell infrastruktur. ”Entreprenöriellt experimenterande” ökar såväl teknologiskt experimenterande som marknads- och policyexperimenterande inom det ekonomiska systemet. Utan experimenterande kommer alla system – teknologiska såväl som regionala – att stagnera.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med industri och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

För att säkerställa excellens inom forskning är ambitionen är att personal vid CIRCLE primärt ska ägna sig åt forskning. 50% av tiden är avsedd för att bedriva forskning finansierad av forskningsprojekt vid CIRCLE. Resterande tid förväntas den anställde finansiera genom egna externa forskningsanslag och/eller genom undervisning – på svenska eller engelska – på CIRCLE eller andra delar av Lunds universitet.


Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:
• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Visat pedagogisk skicklighet.
• Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Kärnkompetens inom området innovationsstudier
• Förmåga att attrahera externa forskningsanslag.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.

Då forskningen kommer att bedrivas vid CIRCLE, som är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, anses erfarenhet av tvärdisciplinärt arbete meriterande.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• Uppvisad färdighet att publicera i ledande internationella tidskrifter
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga meriter:

Demonstrerad skicklighet/erfarenhet av akademiska kvalifikationer inom forskning om innovation/innovationssystem/innovationspolicy, entreprenörksap/SMF och/eller forskning om organisering, ekonomi och policy i relation till FoU. Det är särskilt meriterande att ha kompetens och intresse inom fler än ett av dessa delområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1061
Kontakt
  • Åsa Lindholm Dahlstrand, professor, +46 46 222 02 98
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-06-18
Sista ansökningsdag 2019-06-25

Tillbaka till lediga jobb