Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen. Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet. 

Attosekundsfysik har idag utvecklats till en viktig del av den moderna fysiken och den gör det möjligt att studera elektrondynamik i atomer, molekyler och fasta material i tiden med hjälp av koherenta laserpulser och andra pulser med kortare våglängd från nya typer av källor, så som övertonsgenerering och frielektronlasrar. Den snabba utvecklingen inom attosekundsfysiken kräver utveckling nya tidsberoende metoder för att simulera atomer i starka laserfält med både relativistiska effekter och mångpartikeleffekter inkluderade. Detta teoretiska arbete kommer utföras på avdelningen för Matematisk Fysik med en tydlig koppling till experimentell verksamhet som som pågår vid avdelningen på Atomfysik i LTH. Mer information finns här: http://www.matfys.lth.se/staff/Marcus.Dahlstrom/

Särskild ämnesbeskrivning Arbetet som postdoktor innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i starka laserfält som inkluderar både relativistiska effekter och mångpartikeleffekter. Detta ska genomföras genom att utveckla och implementera teorin för en tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan som är baserad på Dirac-ekvationen.

Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Det förväntas vidare att postdoktorn samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Tjänsten är del i ett större projekt som heter ’Bound Electron Wavepackets for Attosecond Resolved Emission’ (BEWARE) som finansieras av Olle Engkvists Stiftelse som ett Swedish Foundations’ Starting Grant (motsvarande ett ERC Starting Grant). I detta projektet simuleras en ny typ av mätteknik som kallas ’Pulse Analysis by Delayed Absorption’ (PANDA) som tillåter för tid-frekvensanalys av attosekundspulser genom fotojonisation av tidsberoende exciterade tillstånd.

Arbetet som postdoktor innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i starka laserfält som inkluderar både relativistiska effekter och mångpartikeleffekter. Detta ska genomföras genom att utveckla och implementera teorin för en tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan (TDCIS) som är baserad på Dirac-ekvationen med en Hartree-Fock potential, istället för den (icke-relativistiska) Schrödinger-ekvationen som har används i tidigare studier. Till förfogande finns koder skrivna i FORTRAN för relativistisk mångpartikelstörningsteori. Utvärdering av fotoelektronspektra från TDCIS simuleringarna ska utföras  genom att utveckla och implementera nya tidsberoende ytflyx-metoder (t-SURFF) för det relativistiska fallet. Metoder för att simulera jonkoherenser kommer också utvecklas. 

Målet är att studera den relativistiska dynamiken hos elektron-hål par i atomer som utsätts för starka laserfält och koherenta pulser med kortvåglängd, som till exempel attosekundspulser från övertonsgenerering. De nya metoderna kommer göra det möjligt att studera relativistiska effekter, så som spin-orbit växelverkan, under fotojonisation med starka fält och uppkomsten av jonkoherenser. Länk till mer information om PANDA metoden: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5053661

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ämnesområde för doktorsexamen ska vara i fysik inom antingen teoretisk mångpartikelfysik eller teoretisk attosekundfysik.
 • Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. I denna kategori ingår även relaterade erfarenheter, såsom handledning av masterstudenter och doktorander.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av avancerad programmering, parallellisering och kodutveckling för krävande numeriska problem.
 • Erfarenhet av simuleringar och analys av tidsberoende och/eller korrelerade kvantprocesser som kräver stor beräkningar med hjälp av datorkluster.
 • Utmärkt kommunikationsförmåga.
 • Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven till problemlösning och har god självinsikt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1108
Kontakt
 • Marcus Dahlström, marcus.dahlstrom@matfys.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-19

Tillbaka till lediga jobb