Lunds universitet, Humaniora och teologi, Folklivsarkivet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Folklivsarkivet i Lund är det enda traditionsarkivet i landet som är knutet till en universitetsinstitution. Kontakten mellan insamling, forskning och undervisning har genom åren visat sig fruktbar både för arkivet och institutionen. Arkivet, vars upptagningsområde innefattar i huvudsak södra Sverige, tillhandahåller material för uppsatser och avhandlingar samtidigt som insamlingen anpassas till den etnologiska forskningens frågeställningar. Dokumentationen består av intervjuer, frågelistor till meddelare med samarbetsavtal och webenkäter samt fotografier. En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av journalister, skolklasser, lärare, lokalhistorier och andra intresserade som letar information om ett visst ämnesområde eller en viss socken. Vi har mycket utförliga manuella och datorbaserade sökregister som speglar alla skeenden i människans liv och vardagskultur. Sedan år 1990 registreras allt nytt material via dator. Alla äldre manuella register har lagts in i en databas och är i huvudsak tillgängliga på Internet. Digitalisering av bildsamlingarna och textsamlingarna pågår.

Kravprofil

Arkivassistent 100%

Tidsperiod från 2019-05-01 – 2019-12-31 med möjlighet till förlängning.


Utlysning av tidsbegränsad arkivassistent 100 % på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar med uppgiften att registrera Mandelgrenska samlingens textdokument så att de kan publiceras i den publika databasen Alvin.

Folklivsarkivet är ett forskningsinriktat traditionsarkiv och infrastrukturenhet inom humanistiska fakulteten på Lunds universitet. Arkivsamlingarna består av beskrivningar, intervjuer och frågelistsvar som beskriver folksed, folktro och folkliv ur en mängd olika aspekter från äldre tidevarv fram till vår egen tid som kompletteras med bildsamlingar.

En särskild samling är Mandelgrenska samlingen som skapades av konstnären och fornforskaren Nils Månsson Mandelgren (1813-1899). Han genomförde från 1846 omfattande forskningsresor i Sverige (och utlandet), under vilka han med egna teckningar och akvareller avbildade kyrkor, fornlämningar och den materiella folkkulturen. I samlingen finns anteckningar i vilka Mandelgren beskriver egna upptäckter men även avskrifter ur litteratur och arkivsamlingar. Dessutom finns textdokument som rör Mandelgrens personliga karriär, hans kulturminnesvårdande insatser och forskningsinsatser som skall registreras i en databas.

Lämplig bakgrund är kandidatexamen i kulturhistoriska ämnen, som t.ex. historia, etnologi, konstvetenskap, arkeologi liksom kunskaper om äldre tiders materiella kultur i vid bemärkelse.

Utbildning i ABM och arbetslivserfarenhet från arkiv och museer är en fördel. För arbetsuppgiftens genomförande krävs vana och förmåga att tyda handskriven text vars läsbarhet skiftar.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190501
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1189
Kontakt
  • Göran Sjögård, arkivarie, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Lena Kandefelt, personalchef HT, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-02
Sista ansökningsdag 2019-04-16

Tillbaka till lediga jobb