Lunds universitet, Humaniora och teologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Lunds universitet ledigkungör härmed två tvååriga anställningar som postdoktor i kulturvetenskaper med placering vid Institutionen för kulturvetenskaper och med inriktning mot någon av institutionens forskningsnoder.

Ref nr: 2019/1254

Tillträde: oktober 2019 eller enligt överenskommelse 

Upplysningar om anställningens innehåll: prefekt Monica Libell (tel. 046-222 0948, (Monica.libell@kultur.lu.se). Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning Gabriella Nilsson (046-222 3966 gabriella.nilsson@kultur.lu.se).

Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt (046-222 7224, lena.kandefelt@kansliht.lu.se).

Anställningarna är inriktade mot någon av institutionens forskningsnoder. Den som anställs förväntas bidra till att utveckla forskningen inom vald forskningsnod.

Den som anställs förväntas arbeta självständigt, men ska också samverka med andra forskare inom ämnet. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön, bland annat genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår på institutionen och därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden. Även forskningsrelaterade administrativa uppgifter, såsom att utveckla och driva en seminarieserie inom ramen för forskningsnoden eller att administrera arbetet med att utveckla en större tvärvetenskaplig ansökan, kan ingå i dessa 20 %.

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

För anställningen krävs goda kunskaper i att tala och skriva engelska. Då myndighetsspråket vid Lunds universitet är svenska är förmåga att tala svenska eller annat skandinaviskt språk önskvärd.

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande är en forskningsplan och/eller tidigare forskning med tydlig relevans för, och anknytning till, någon av de aktuella forskningsnoderna och Institutionen för kulturvetenskapers forskningsprofil.

Ansökan ska innehålla följande:

 • undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen
 • publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
 • undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden
 • avsiktsförklaring om högst 500 ord där sökanden redogör för sitt bidrag till utvecklandet av nodens forskning.

 Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:

 • syfte och frågeställning
 • teori och metod
 • relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets  internationellt viktigaste arbeten
 • tidsplan och förväntade resultat
 • den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet. 

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1254
Kontakt
 • Monica Libell /prefekt, +46 46 222 0948
 • Gabriella Nilsson /biträdande prefekt, +46 46 222 3966
 • Lena Kandefelt /personalchef, +46 46 222 7224
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-10

Tillbaka till lediga jobb