Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds Universitet rekryterar en högt motiverad postdoktor inom FORMAS-projektet Land4biomass, ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt (2019-2022) som fokuserar på potential och hinder för att mobilisera jordbruksbaserad biomassa i Sverige för bioenergi och biobränsle, och motverka klimatförändringar. Ett stort fokus i projektet är synergier och konflikter mellan ökat uttag av biomassa och produktion av livsmedel, samt skydd av biologisk mångfald och ekosystemfunktion.

Den centrala uppgiften i denna tjänst är att utveckla framtidsscenarier för bioenergi, livsmedel och andra produkter från jordbruket, i samverkan med aktörer inom industri, jordbruk och myndigheter. Målet är att ta fram (i) mål för produktion av råmaterial för bioenergi/drivmedel, matproduktion och miljö, samt (ii) möjliga styrmedel för att nå dessa mål, med hänsyn till grödor, teknologi, juridiska strukturer, och organisation och logistik knutna till energisystemet. Postdoktortjänsten har en central roll i projektet Land4biomass genom att knyta ihop de olika ämnesområdena och aktiviteterna från de andra forskarna i projektet (där det ingår två doktorandtjänster), och genom att driva tvärvetenskapliga analyser och synteser. Projektet skapar en kunskapsbas för utvärdering av policy och management-alternativ, och kommer att ge möjligheter för Postdoktoranden att publicera och kommunicera forskningsresultat.

Värdar för postdoktortjänsten är Johanna Alkan Olson och Yann Clough (båda CEC), med mentorskapsroller för Emily Boyd (LUCSUS) & Pål Börjesson (LTH, Miljö- och Energisystem). 

Kravprofil
krav

 • Doktorsexamen inom miljövetenskap, samhällsvetenskap, geografi, eller liknande
 • Erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder
 • Erfarenhet av att analysera resultat från workshops med stakeholders
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning kring markanvändning
 • Signifikant erfarenhet av markanvändningsrelaterad policy och livsmedelsproduktionssystem
 • Färdigheter i att utföra litteratursyntes
 • Utmärkta ledarskapskompetenser
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
 • Utmärkt organisations- och tidshanteringsförmåga

Erfarenhet av att jobba med utveckling av scenarier, utvärdering av biomassa-baserade produktionssystem, erfarenhet av att samarbeta med olika forskargrupper och ämnen, samarbete med relevanta avnämare, erfarenhet av systemanalys, modellering av förändringar i markanvändning är meriterande.

Postdoktorn förväntas att lägga huvuddelen av sin arbetstid på forskning. Denna forskningsaktivitet sker inom ett projekt i samarbete med flera seniora forskare och doktorander, men även inom en bredare forskningsmiljö (BECC) där flera Postdoks och doktorander forskar kring relaterade frågor, vilket ger utrymme för samarbete. Postdoktorn kan också delta i undervisning i begränsad omfattning. 

För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett relevant ämnesområde. En person som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen ska vara kvalificerad för anställning. Prioritet kommer att ges till sökande som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Kandidater som har avlagt examen tidigare bör få samma prioritet om det finns särskilda skäl, som till exempel dokumenterad ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det viktigaste kriteriet för utvärdering av de sökande kommer att vara vetenskaplig skicklighet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för projektet.

Bilagor att bifoga till ansökan

CV, personligt brev och minst två referenser från tidigare arbetsgivare/handledare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast. Anställning 2 år.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1349
Kontakt
 • Johanna Alkan Olsson, universitetslektor, 046-222 17 93; johanna.alkan_olsson@cec.lu.se
 • Yann Clough, professor, 046-222 68 31; yann.clough@cec.lu.se
 • My Geborek, personalsamordnare, 046-222 48 53; my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-16
Sista ansökningsdag 2019-05-22

Tillbaka till lediga jobb