Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper Lund och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi söker en doktorand. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år.

Arbetsuppgifter I projektet undersöks hur kunskaper i svenska påverkar den kognitiva belastning som uppstår när skolbarn lyssnar på, ska förstå och minnas berättelser på svenska i bakgrundbuller. Utgångspunkt är interdisciplinär forskning om det komplexa sambandet mellan bakgrundbuller, språkliga förmågor, kognitiva förmågor och lyssningsansträngning. Du kommer att utvärdera låg- och/eller mellanstadiebarn utifrån dessa faktorer. Effekter av bakgrundsbuller på barns prestationer, lyssningsansträngning (subjektiv, beteendemässig och fysiologisk) och minne kommer att undersökas. I uppgifterna ingår även bearbeta data, analysera, skriva manuskript, hålla presentationer samt skriva avhandling.

Kvalifikationer

Krav:

  • Magisterexamen i audiologi eller logopedi samt svensk audionomexamen eller svensk logopedexamen.

Meriterande:

  • Utbildning i lingvistik utöver det som ingår i dessa grundutbildningar
  • Publikationer inom lyssningsansträngning.

Stor vikt kommer att läggas vid egen förmåga att självständigt uttrycka sig i skrift på engelska.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde 2019-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1391
Kontakt
  • Jonas Brännström, avdelningschef, +46 17 71 03
  • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, +46 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-16
Sista ansökningsdag 2019-05-21

Tillbaka till lediga jobb