Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Post-doktor i projekt: ” VDAC1 a common denominator of β-cell and endothelial cell dysfunction in T2D with its complications” 

 

Arbetsuppgifterna innebär forskning i ett projekt som syftar till att klarlägga cellulära signalsystem i beta-, njur- och endotel-celler under fysiologiska och patofysiologiska betingelser. Mera specifikt syftar projektet till att identifiera och kartlägga betydelsen av mitokonderiella ”voltage dependent-anion channel” (VDAC) proteinerna i respektive celltyp.

Sökanden bör ha praktisk erfarenhet av att bedriva självständiga in vitro studier med cellodlingar. Projektet omfattar gen och protein analyser qtPCR, Western blott och confocal immunoflouresence mykroskopy. Erfarenhet inom olika molekylärbiologiska tekniker och bioinformatik är en fördel.

Kvalifikationer:

Doktorsexamen krävs vid tjänstens tillträde. Examen ska ha avlagts inom högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vid tillsättning kommer särskild vikt fästas vid laboratorieerfarenhet inom det aktuella området. Tidigare erfarenhet av molekylärbiologiska och cellbiologiska metoder är ett krav. Sökande bör också ha god förmåga till teoretisk och praktisk handledning av medarbetare, självständig forskningsarbete samt data-dokumentation.

Postdoktorn kommer att arbetaa under ledning av ansvariga forskare (Albert Salehi och Claes Wollheim). Postdoktorn förväntas hålla sig brett informerad om den vetenskapliga litteraturen inom forskningsområdet.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper såsom samarbets- och initiativförmåga, noggrannhet och flexibilitet.

Villkor

Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till 12+12 månader.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.

 

Upplysningar

Vetenskapliga frågor ställs till docent Albert Salehi, S_Albert.Salehi @med.lu.se. forskargruppen för islet cell fysiologi, samt Professor Claes Wollheim, Claes.Wollheim @med.lu.se. Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, tfn 040-391162,

Allmänna frågor ställs till personalsamordnare Sara H Tvermoes, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, CRC, tfn 040-39 10 54,  Sara.Tvermoes@med.lu.se.

 

Ansökan utformas i sin helhet på engelska och skall innehålla:

Curriculum vitae där metodologisk erfarenhet skall anges under speciell rubrik. Publikationslista. Motivering varför den sökta tjänstens inriktning passar sökanden (maximalt 1 A4-sida, Times New Roman 12 pt). Namn, adress, telefonnummer och e-post för två referenspersoner.

Ansökan med angivande av referensnummer, åtföljd av ovan nämnda handlingar, betygsavskrifter och de handlingar i övrigt som sökanden önskar åberopa skall vara inkomna senast den 15 maj 2019. Samtliga handlingar skall vara bestyrkta.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1433
Publicerat 2019-04-17
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Tillbaka till lediga jobb