Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
På avdelningen för Brandteknik genomförs utbildning och forskning inom brandteknik. Vi ansvarar för viktiga delar av utbildningen på brandingenjörsprogrammet, civilingenjörsprogrammet i riskhantering samt på vår master utbildning i brandteknik (International Master of Fire Safety Engineering, IMFSE). Dessutom ansvarar vi för utbildningen av doktorander inom forskningsområdet brandteknik. Vi samarbetar med flera andra universitet, högskolor och forskningsinstitut både vad gäller utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst avser utrymning och studier av människors beteende vid brand. I synnerhet avser denna doktorandtjänst användningen av simuleringsverktyg (t ex Virtual Reality) för att studera utrymning och mänskligt beteende vid brand i byggnader. En del av arbetet kommer att innebära användning av simuleringsverktyg för att utveckla brandscenarier för att kunna studera mänskligt beteende vid brand för olika populationer. Tjänsten innefattar också att genomföra intervjuer och fokusgrupper inom området utrymning med utsatta grupper i Sverige. Doktoranden kommer att vara involverad i projektet "Building egressibility in an ageing society" finansierat av FORMAS, Sveriges forskningsråd för hållbar utveckling. Detta är ett svenskt nationellt projekt som leds av avdelningen för Brandteknik vid Lunds universitet i samarbete med CASE (Centre for Ageing and Supportive Environment) vid Lunds universitet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Brandteknik uppfyller den som har:

 • Brandingenjörsexamen bestående av 210 högskolepoäng, eller
 • Examen på avancerad nivå inom ett relevant forskningsområde

Övriga krav:

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet med Virtual Reality-kapabla verktyg (t.ex. Unity3D, Unreal Engine 4 )
 • Erfarenhet inom området utrymning vid brand
 • Kunskap av programmeringspråk (t.ex. Java, C#, VBA)
 • Goda kunskaper, både i tal och i skrift, av svenska språket eller annat skandinaviskt språk.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1510
Kontakt
 • Patrick Van Hees, +46462221719
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-04-30
Sista ansökningsdag 2019-05-28

Tillbaka till lediga jobb