Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Anställningen syftar till att rekrytera en postdoktor under en tidsbegränsad period (2 år) med bred kompetens inom genomisk cancerforskning, inkluderandes genexpressionsanalyser, DNA sekvensanalyser, associerad bioinformatik, cellodling, Chip-seq, ATAC-seq samt experimentella molekylära metoder, för studier av genomiska mönster i framförallt lungcancer men även andra solida tumörformer.

Sökanden kommer att ansvara för genomiska projekt baserade på olika s.k. high-throughput tekniker som genexpressionsanalys via microarrayer, massive parallell sequencing (DNA/RNA) tekniker, ctDNA analyser, Chip-seq och ATAC-seq inom framförallt lungcancer men även andra tumörformer. Sökande förväntas kunna självständigt driva molekylära genomiska projekt som innefattar både eget experimentellt molekylärt arbete, ex cellodling, men även utföra associerade bioinformatiska analyser.

Förmåga att samverka i grupp, och ha en stark vilja att utvecklas inom fältet avseende nya metoder och analyser är viktiga egenskaper. Handledning av doktorander inom sökandes expertisområde kan komma att utgöra en del av arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor krävs att den sökande har doktorsexamen i relevant ämnesområde vid ansökningstidens utgång. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökanden förväntas ha en stark/tydlig bakgrund inom genomisk och molekylär cancerforskning med fokus på solida tumörer (disputerad inom fältet, max 3 år innan ansökningstidens utgång). God erfarenhet av cellodling och molekylärt laborativt arbete. Kunskaper och praktisk erfarenhet av RNA sekvensering, Chip-Seq och ATAC-seq analys, fusionsgensanalyser. Grundläggande kunskaper i data analys av NGS data via programmering, ex i R och olika shell skript.

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta mot beräkningskluster för analys av sekvensdata. Omfattning och kvalitet på tidigare vetenskaplig produktion under doktorandtid, samt eventuella egna tidigare anslag kommer att beaktas som meriterande.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1546
Kontakt
  • Johan Staaf, 046-2221444
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-05-22

Tillbaka till lediga jobb